Informace z výboru SDH 1/2022

[neděle, 23. leden 2022]

Valná hromada SDH Vrčeň se odkládá na neurčito.

Masopustní rej proběhne v sobotu 19. února 2022. Sraz masek na 13-tou hodinu v obecním hostinci Na Faře. Ve 13:00 hodin se průvod vypraví po obci.

Valná hromada okrsku Čížkov proběhne v sobotu 26. února 2022 od 18:00 hodin v hasičském klubu Zahrádka.1. V úterý 7. prosince 2021 Technická pomoc při dopravě nových dřevěných vrat k církevnímu pozemku okolo kostela sv. Vavřince ve Vrčeni. (1).

2. V pátek 10. prosince 2021 Dětská valná hromada. Slavnostní zakončení hasičského kroužku v letošním roce – obecní hostinec Na Faře. (2).

3. V pátek 17. prosince 2021 Poslední rozloučení s naším „bratrem“ Martinem Krátkým v obřadní síni krematoria v Blatné. (Odvoz a předání smuteční kytice i za Spolek Vrčeň, jehož byl také členem). (4).

4. V sobotu 18. prosince 2021 Technická pomoc při přepravě materiálu v místě obce. (1).

5. Ve středu 29. prosince 2021 Účast na Valné hromadě SDH Přešín. (2).

6. V pátek 31. prosince 2021 Okamžité uhašení zapálené vrby u Opatského rybníka. (1).

Pozn.: V závorce je vždy uveden počet členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDHO), jejímž zřizovatelem je naše obec.Info o valné hromadě

[pátek, 31. prosinec 2021]

Vážení hasiči,

protože epidemiologická situace je stále velmi nepříznivá, rozhodl se výbor SDH Vrčeň odložit opět valnou hromadu na příznivější období.

Příspěvky ale musíme odevzdat do 31. ledna 2022 a tak Vás tímto žádám o spolupráci s naším pokladníkem, popřípadě můžete příspěvky donést osobně na jeho adresu.

Dále pak bych chtěl Vám i Vašim rodinám popřát  do nového roku 2022 vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody.

Doufám, že se budeme moci co nejdříve vidět osobně.

 

Starosta SDH Vrčeň

Jiří Strolený


Info o valné hromadě Zvětšit obrázek

vložil: Strolda [Aktuality] 12:38 [comment]


Smuteční oznámení – Martin Krátký

[pondělí, 13. prosinec 2021]

Oznamujeme všem smutnou zprávu, že v dosud přesně nezjištěnou dobu, během víkendu 11.-12. prosince 2021, nás náhle ve věku 61 let navždy opustil vrčeňský spoluobčan, náš hasičský bratr, pan Martin Krátký, Vrčeň č.p. 17. Zastupitelstvo obce vyjadřuje rodině a všem blízkým hlubokou soustrast. ČEST JEHO PAMÁTCE!

Více...


Smuteční oznámení – Martin Krátký

1. Ve středu nad ránem dne 3. listopadu 2021 uhašení černé skládky v „Loužku“ - zapálené hromady igelitových pytlů s domovním odpadem /plechovky od piva, konzervy, pečivo.../ (1).

2. V sobotu 6. listopadu 2021 proběhla technická pomoc při prořezávce vrby a smrku u mateřské školy, čištění okapů na základní škole, úklid černé skládky, úklid v HZ. (7).

3. V pátek 12. listopadu 2021 proběhla technická pomoc při úklidu nepořádku v č.p. 12 (hrad), dále také na návsi okolo zvonů na tříděný odpad. (7).

4. V sobotu 13. listopadu technická pomoc při dopravě rybí obsádky na Opatský rybník (2).

5. V neděli 14. listopadu 2021 pomoc při brigádě na výsadbě jabloňové aleje v lokaltě „Jamky“ (3).

6a. V neděli 2. listopadu 2021 zajištění každoročního vánočního stromku a jeho nazdobení. (7).

6b. A dále čištění okapů u hasičské zbrojnice, výměna 1 ks střešní tašky, zateplení okénka v HZ.

7. V neděli 28. listopadu 2021 neoficiální rozsvícení vánočního stromku, bez účasti veřejnosti. (4).

Pozn.: V závorce je vždy uveden počet členů JSDHO

Více...1. V sobotu 2. října 2021 proběhla v počtu 6 členů JSDHO technická pomoc při likvidaci bodavého hmyzu v nebytových prostorech u místních bytovek. Poté následovala plánovaná „povinná“ kondiční jízda.

2. V sobotu 23. října 2021 proběhl „podzimní“ velitelský den okrsku Čížkov (tj. 11 okolních sborů dobrovolných hasičů) ve Vrčeni v hostinci Na Faře. Velmi pozitivně je nutno hodnotit 100% účast všech 13 členů JSDHO Vrčeň.

3. Na státní svátek, ve čtvrtek, 28. října 2021 dopoledne bylo 5+1 členů (nepočítám další 2, kteří jsou zároveň i členy mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice, z.s.) na brigádě při sběru kamene na „Kutnách“ v k.ú. Tojice.

4. Na státní svátek, ve čtvrtek, 28. října 2021 v odpoledních hodinách technická pomoc 4 členů při opravě ruční pumpy na vodu u hřbitova ve Vrčeni.

Pozn.: Byť to nemusí být zcela významné a zásadní, ale jak vidíte, pořád se něco děje.

Více...Strana 4 z 37
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»