117. výroční valná hromada SDH

[sobota, 6. leden 2007]

Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2006 zpracovaná pro 117. VVH dne 06. ledna 2007

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi,abych Vás i já přivítal na 117.VVH SDH Vrčeň a seznámil Vás s činností sboru za rok 2006. Moje zpráva obsahuje mnoho vydařených akcí, ale i ty, které se nepodařily a ke kterým se proto budeme na výborových schůzích vracet. Nejprve bych vás chtěl ale seznámit se slovy Ing. Karla Richtera, starosty SH ČMS, kterými oslovuje všechny hasiče. Rok 2006 byl pro SH ČMS velmi významný. Dobrovolné hasičské hnutí dostalo poprvé ze státního rozpočtu navíc téměř 100 milionů korun na nákup nové techniky. Proto je na místě poděkování a zároveň to přijímáme jako výrazné ocenění naší práce.

V roce 2006 se konaly volby do samospráv. Na mnohých kandidátkách byli dobrovolní hasiči, řada z nich byla zvolena. Potvrdilo se, jak velké důvěře se členové nepočetnějšího občanského sdružení v zemi těší a že dokážeme v místní politice být partnerem každému, komu jde o ochranu majetku, zdraví, ale také o rozvoj infrastruktury a společenského a kulturního života v obcích i ve městech. V souladu s novelizací zákona o sdružování občanů bude také SH ČMS muset do tří let změnit název tak, aby ve jménu organizace byla obsažena zkratka, či plný pojem občanského sdružení, což značí i nové stanovy. Přejeme všem hasičům, dobrovolným,profesionálním i podnikovým a také jejich rodinám hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2007.

A nyní již k naší činnosti

V loňském roce se výbor SDH sešel na 10-ti výborových schůzích a na jedné VVH. Výborové schůze jsou konány pravidelně poslední pátek v měsíci a nebo podle nutnosti. Účast členů je průměrná, ale mohla by se zlepšit. Ani účast na VVH nebyla v loňském roce nějak nadprůměrná.

V srpnu loňského roku jsme navštívili oslavence pana Jana Chodoru, předsedu revizní komise, který oslavil v plné svěžesti svých neuvěřitelných 60 let. Druhý oslavenec, pan Zdeněk Sazima dovršil v prosinci půl století svého života. Přejeme jim hodně zdraví a štěstí a doufáme, že hasičům zachovají i nadále svoji přízeň.

V roce 2006 se nám podařilo přijmout tři nové členy. Jedná se o Andreu Beníškovou, která se aktivně zapojila do družstva žen. Dále Jana Kuchyňku, který byl již v minulosti členem SDH Sedliště a rovněž má již za sebou několik soutěží a memoriálů a Petru Kuchyňkovou, která má zatím povinnosti mateřské a na svoji šanci v družstvu žen teprve čeká. K omlazení soutěžního družstva mužů dochází jen velmi pozvolna, ale doufejme, že se toto zlepší, protože u nás funguje kroužek mladých hasičů pod vedením některých našich členů.

A nyní několik slov o tomto kroužku. Kroužek běží od 8.září 2005 pod vedením Jiřího Stroleného ml., Víta Raušala a Vratislava Chodory. Započalo do něho docházet devět dětí z vrčeňské Základní školy. Koná se pravidelně každý čtvrtek kromě prázdnin od 16 do 18 hod. V současné době do kroužku dochází dvacet malých hasičů ve věku od 4 do 11 let. V jarních a podzimních měsících děti nacvičují požární útok a jiné hasičské dovednosti a učí se poznávat přírodu. V zimě pak sáňkují, bruslí a navštěvují také školní tělocvičnu.

Výčet některých akcí mladých hasičů:

  • Velikonoce 2006 - hledání pokladu,poznávání přírody a opékání buřtů u kaple sv.Vojtěchan

  • 12.května - Memoriál Slávy Horníka, požárního útoku se zúčastnilo 10 dětí.n

  • 20.května - stopovačka Radyně zaměřená na orientaci v terénu a pověst o Radoušovin

  • 10.června - hasičský dětský den na Farní zahradě pro děti i jejich dospělý doprovodn

  • 15.července - hasičská soutěž k výročí 110 let SDH v Železném Újezdě, kde poprvé prohráli ovšem s mnohem staršími dětmi, obsadili druhé míston

  • 12.srpna - 100 let SDH Sedliště kde malí hasiči opět vyhrálin

  • 30.září - Memoriál Jana Chodory, kde 18 dětí postavilo dvě družstva, která dokázala porazit i několik družstev dospělých hasičů. Dokázali úspěšně absolvovat i velice náročnou vrčeňskou štafetun

  • 5.října - stopovačka na téma podzimn

  • 19.října - opékání buřtů a hry na Farní zahradě.n

Vidíte sami že činnost kroužku je velmi rozmanitá a bohatá,proto bych chtěl poděkovat všem členům,kteří se podíleli na vedení kroužku a doufám že bude mít i v budoucnosti neméně dobré výsledky.

A nyní již k soutěžím a memoriálům

Třináctého května jsme se zúčastnili memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Tradičně zde zkoušíme zapojení nových mladých členů do soutěžícího družstva a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Soutěž spočívá ve dvou upravených útocích s ustrojováním. Družstvo mužů obsadilo 4. místo z 10-ti sborů a ženy 1. místo ze 2 družstev a svůj útok také předvedlo naše žákovské družstvo, které sklidilo bouřlivé ovace.

Desátého června se konala v Tojicích okrsková soutěž v klasických disciplinách. Z 11-ti družstev muži obsadili 3. místo za Čížkovem a Tojicemi. Družstvo žen bylo samotné. Znamenalo to postup obou družstev na okresní kolo do Letin.

Patnáctého července jsme se zúčastnili oslav 110 let SDH v Železném Újezdě. Z 9-ti družstev jsme obsadili 5. příčku, ženy zde opět vyhrály.

Dvanáctého srpna oslavil SDH v Sedlišti 110 let trvání. Náš sbor se zúčastnil s družstvem mužů, kteří obsadili z 11-ti zúčastněných 7.místo, ženy ze 3 sborů vyhrály. Na této soutěži nás postihla smůla v podobě závady na stříkačce, kterou se podařilo provizorně odstranit a soutěž pak se zpožděním dokončit.

Devátého září naše družstva žen a mužů reprezentovala náš okrsek na okresní soutěži v klasických disciplinách v Letinech. Od ranních hodin probíhala soutěž ve štafetě družstev a po obědě pak v požárním útoku. Muži předvedli standardní výkon, ale po obdržení 20-ti trestných bodů na ně zbyla pouze 10. příčka. Přesto není toto umístění tak špatné, protože soutěžilo 16 družstev mužů. První místo obsadili muži z Robčic, Čížkov se umístil na 7. místě a muži z Tojic na devátém. Ženy měly ve své kategorii 8 družstev a po pěkném výkonu obsadili 4. místo. Zvítězili ženy z Hradčan a ženy z Nepomuka se umístily až na 5 místě.

Třicátého září jsme opět pořádali memoriál Jana Chodory na louce u mlýna pana J. Barocha. Na letošní ročník přijelo 7 družstev mužů, 2 družstva žen a naši mladí hasiči. Všechna naše družstva obsadila první příčky a tak putovní cena znovu zůstala doma. Pořádání tohoto memoriálu, který se skládá ze speciální štafety a útoku na tři proudy, není žádnou maličkostí a proto je nutná účast většího počtu členů, ať již do soutěžních družstev tak i na zajištění veškerého dění. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu memoriálu a doufám, že se v letošním roce opět tato akce uskuteční. Poděkování zaslouží také OÚ Vrčeň, který nám přispěl na nákup pohárů 700 Kč a zakoupil také nové rozhlasové zařízení, které mělo na memoriálu premiéru.

V loňském roce jsem měli také několik akcí se starou stříkačkou.

Desátého června slavil SDH Nepomuk 130 let trvání. V bohatém programu na náměstí se naše stříkačka těšila velkému zájmu a také ukázkový útok našich hasičů v bílých uniformách patřil k nejvíce oceňovaným bodům programu.

Osmého července oslavil 101 let SDH Želvice. Útok s naší starou stříkačkou byl vyvrcholením oslav a těšil se velkému zájmu zvláště starších hasičských příznivců. Oslavy byly zakončeny taneční zábavou, kde nám bylo poděkováno za předvedený výkon a podáno nemalé občerstvení.

Pátého srpna SDH Bližanovy pořádalo ke 100. výročí založení slavnostní hasičskou soutěž s bohatým kulturním programem. Naše stará stříkačka zde byla vystavena před hasičskou zbrojnicí, kde byla velice obdivována a nemalý obdiv sklidili dva členové našeho sboru v bílých uniformách, kteří spestřili i slavnostní průvod.

Stará stříkačka je jedna z věcí, která nám pomáhá zviditelnit Vrčeň i vrčeňské hasiče, a proto je třeba si vážit toho, co nám naši předkové zanechali. Je proto zapotřebí se o ni starat tak, aby nám ještě dlouho sloužila a provést na ni drobné opravy, které jsou již delší dobu plánovány.

Úsek kulturních a společenských akcí

Dne 25.února se opět po roce konal v naší obci průvod masek, který se pravidelně koná již řadu let. Je velmi potěšitelné, že tuto tradici pomáhá dospělým udržovat stále více mládeže a dětí. Po obci se prohánělo kolem 45 masek od čarodejnic, krtečků, berušek, obchodníků s čímkoli až po různé pohádkové bytosti a všichni se snažili dorazit do místního pohostinství na Faře, kde bylo pro všechny připraveno občerstvení. Doufáme, že letošní průvod bude také alespoň tak početný jako loňský.

Prvního dubna se konala na terase místního pohostinství pravá vesnická zabijačka. Již tradiční řezník pan Špeta vyrobil za naší pomoci spoustu výborných jaterniček a jelítek, po kterých se opět jen zaprášilo. Také ovar s křenem a zabijačkovou polévku si zájemci z řad místních i přespolních velmi pochvalovali. O dobré zapláchnutí těchto výrobků se postaral místní výčepní, který měl otevřeno již od časných ranních hodin.

Koncem dubna se opět v naší obci stavěla májka, tentokrát bylo občerstvení zpestřeno "pašíkem", který byl opečen přímo na návsi a všem velmi chutnal. Jako každoročně se opět přišlo posedět a zazpívat velké množství lidí.

Šestého května pořádal OÚ Vrčeň autobusový zájezd do družební obce Choťánky a její části Vrčení, kterého se zúčastnilo i několik členů našeho sboru. Součástí zájezdu byla také zastávka v Poděbradech, kde probíhal den záchranářů. Zde se předváděla technika hasičská, policejní i zdravotnická od historie až po současnost. Program byl velmi zajímavý a doufejme, že letos pro nás OÚ opět vymyslí stejně zajímavou akci.

Dne 27. května jsme pomáhali OÚ při přípravě a organizaci dětského dne, který se konal na fotbalovém hřišti v Sedlišti. Byla to opět společná akce OÚ Vrčeň, Srby a Sedliště. Náš sbor zde předvedl některou techniku a vybavení. Děti si opět mohly vyzkoušet stříkání s opravdovou hasičskou stříkačkou. Škoda jen, že se nepovedlo trochu lepší počasí, ale jako hasiči jsme zvyklí, že na akcích konaných na hřišti v Sedlišti velmi často zaprší.

Šestého června jsme pořádali předváděcí akci. Jednalo se o prodej zdravotních matrací a za účast manželských párů jsme obdrželi do pokladny hasičů 420 Kč.

Patnáctého června naši členové pomáhali OÚ Vrčeň při organizaci a přípravě folklorních slavností „Pod vrčenskou lípou“. Osmnáctého června nám jako odměna byla umožněna návštěva Galaprogramu folklorních slavností v Plzni.

Osmého srpna připravili naši členové parket na taneční zábavu, kterou pořádal místní hostinský. Parket, který je již zrušen, se dával dohromady již s velkými obtížemi a letos dojde k jeho likvidaci.

Druhého prosince nás OÚ požádal o pomoc při zabijačce, kterou konal k příležitosti dne obce. Několik našich členů se opět zhostilo svěřeného úkolu na jedničku a pod vedením amatérského řezníka pana Z. Sommera připravilo všechny zabijačkové pochutiny. Ke zdaru akce přispěl také velkou měrou náš hostinský, který od časných ranních hodin připravoval v hospodě vepřové lahůdky jako výpečky se špenátem, prejt s kyselým zelím a bramborem apod.

Z vánočních akcí vybíráme rozsvícení vánočního stromku na návsi. Pomoc při přípravě a organizaci OÚ Vrčeň u zpívání koled s paní Evou Urbanovou u kaple sv.Vojtěcha o Štědrém dnu. Spolupořádání turnaje ve stolním tenise v místní Základní škole.

Jistě jste si všimli, že naše činnost je ve všech směrech velmi bohatá. To ale neznamená, že jsme splnili všechny úkoly, které jsme si uložili. Chybí nám například dokončení půdy v hasičské zbrojnici. Je nutné osadit do střechy okna a v plánu máme vybudovat místnost pro archiv.

Jedna z akcí,která se nám daří plnit jen velmi zvolna je pomoc OÚ při zprovoznění JSDHO obce. Zatím vybavujeme hasičské auto, OÚ letos zakoupilo 6 kusů hadic, hliníkový žebřík, který bude umístěn na střechu auta a zásahovou obuv pro celé družstvo. Zároveň byly provedeny revizní prohlídky dýchacích přístrojů. Další vybavení bude OÚ dokupovat letos podle svých finančních možností. Akceschopnost této jednotky také závisí na proškolení všech jejich členů. Zatím školením prošli a závěrečné zkoušky složili velitel J. Strolený ml. a strojníci P. Strolený a M. Strolený. Schází ještě proškolit velitele družstva a dva strojníky. Dále je nutné obnovit zdravotní prohlídky celého družstva a proškolit některé členy jako nositele dýchací techniky.

Další akce, která nás čeká je osazení vrat ke stodole u Kovaříků. Vrata byla zakoupena za šrotovou cenu jako vyřazená z hasičské zbrojnice v Holýšově. Zároveň je škoda, že se nepodařilo zakoupit výhodně nabízený automobil CAS 25 také od hasičů z Holýšova.

K nevyřešeným akcím patří také hasičský prapor, jehož výrobu jsme si již odsouhlasili. Zatím není připraven ani návrh praporu a tak je nutné, aby se také touto věcí zabýval výbor SDH tak,aby naši nástupci měli na nás památku.

Ke zviditelnění organizace by měly přispět také drobné reklamní předměty, které jsme si nechali vyrobit a které si zde dnes můžete zakoupit. Tímto se moje zpráva dostává k závěru a pokud jste jí dobře sledovali, sami si můžete udělat úsudek o tom, zda byl loňský rok pro nás úspěšný či nikoli.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH za jejich obětavou práci pro sbor a Vám všem i Vašim rodinám přeji hodně zdraví,štěstí a pohody v roce 2007 a těším se, že se opět za rok všichni sejdeme na 118. VVH vrčeňských hasičů.


vložil: Webmaster [Zprávy z VVH] 18:43 [comment]


Dětský hasičský kroužek

[sobota, 6. leden 2007]

První dětský hasičský kroužek jsme zahájili dne 8. září 2005. Zúčastnilo se ho 9 dětí z vrčeňské Základní školy pod vedením Jířího Stroleného ml., Víta Roušala a Vratislava Chodory. Od té doby pořádáme hasičský kroužek pravidelně každý čtvrtek, kromě prázdnin a státních svátků, od 16:00 do 18:00.

V jarních a podzimních měsících, pokud dovolí počasí, nacvičujeme s dětmi požární útok a jiné hasičské dovednosti, hrajeme různé sportovní hry, chodíme na stopovačky a poznáváme přírodu. V zimě pak sáňkujeme, bruslíme, stavíme sněhuláky. Ve špatném počasí můžeme navštěvovat školní tělocvičnu, za což bychom chtěli velice poděkovat řediteli ZŠ Vrčeň Mgr. Pavlu Maršalíkovi. V tělocvičně hrajeme různé míčové hry, běháme štafety a překonáváme různé opičí dráhy.

V prvním roce hasičský kroužek navštěvovalo asi 12 dětí. S vedením kroužku nám pomáhali hasičky Lenka Šlehoferová, Jana Chodorová a jiní. V letošním roce tj. 2006 se rozrostl počet malých hasičů ve věku od 4 do 11 let na 20, přičemž průměrná návštěva je 15 dětí. Kromě již zmíněných činností, připravujeme pro děti o víkendech různé výlety a navštěvujeme různé hasičské soutěže, kde naši malí hasiči sklízejí zasloužený obdiv.

Zde je výčet některých z nich:

- 8. 10. 2005 - Memoriál Jana Chodory. Na vrčeňský memoriál se děti připravovali poprvé a s přehledem ve své kategorii zvítězily.

- 27. 10. 2005 - Výlet na vrch Kámen nad obcí Srby. Po náročném výstupu jsme uvařili zálesáckou polévku a slaňovali ze skály.

- Od podzimu 2005 probíhala soutěž Hledání pokladu, děti za splnění úkolů získávaly indicie, které jim měly napovědět, kde hledat poklad.

- Velikonoce 2006 - Hledání pokladu spojené se stopovačkou, poznáváním přírody a opékáním buřtů u Kaple sv. Vojtěcha.

- 12. 5. 2006 - Memoriál S. Horníka. Soutěže v Sedlišti se zúčastnilo 10 dětí, jejichž výkony byly již srovnatelné s výkony dospělých.

- 20. 5. 2006 - Stopovačka Radyně zaměřená na orientaci v terénu a pověst o Radoušovi.

- 10. 6. 2006 - Hasičský dětský den. Na farní zahradě se podařilo vytvořit krásné sobotní odpoledne pro děti i jejich dospělý doprovod.

- 5. 7. 2006 - Hasičská soutěž k výročí 110 let v Železném Újezdě. Poprvé prohrály, nutno připomenout s mnohem staršími dětmi. Obsadily 2. místo.

- 12. 9. 2006 - 100 let Sedliště. Malí hasiči opět vyhráli.

- 30. 9. 2006 - Memoriál Jana Chodory. Zakončení hasičské sezóny. 18 dětí vytvořilo 2 družstva. Obě družstva dosáhla velmi pěkných časů a dokázala porazit i několik družstev dospělých hasičů. Za zmínku též stojí, že ač malí vzrůstem dokázaly absolvovat i velice náročnou „Vrčeňskou štafetu“.

- 5. 10. 2006 - Stopovačka na téma podzim, zakončená hledáním pokladu v „Křišťanově lesíku“.

- 19. 10. 2006 - Opékání buřtů a hry na farní zahradě. (vch)


vložil: Webmaster 11:48 [comment]


Memoriál Jana Chodory

[neděle, 1. říjen 2006]

30. září 2006 se za krásného slunného počasí uskutečnil 6. ročník Memoriálu Jana Chodory. Hasičské soutěže složené ze dvou disciplín, štafety a požárního útoku, se zúčastnilo 9 družstev. Z tohoto počtu 2 družstva žen (Vrčeň a Nepomuk) a jedno družstvo smíšené (Dvorec). Nechybělo ani 17 dětí z vrčeňského kroužku mladých hasičů, které se rozdělily na dvě skupiny, a rády si také zasoutěžily.

Po vydařeném „požárním útoku“ našeho domácího družstva mužů se nám podařilo opět celkově zvítězit a ponechat si tak krásný putovní pohár doma ve vitríně. Družstvo žen také na domácí půdě nezklamalo. Překonat soupeřky z Nepomuka pro ně nebyl problém. (výsledky zde ). (pm )

Poté co starosta obce prohlásil, že příště po Memoriálu by měla následovat soutěž „Miss mokré tričko“, si rozhněval přítomné dámy natolik, že ho ve spolupráci s pár dobrovolníky násilím hodili oblečeného do nedaleké kádě se studenou vodou. (anonym)


vložil: Webmaster 19:42 [comment]


Okrsková hasičská soutěž

[sobota, 10. červen 2006]

Okrsková hasičská soutěž v Tojicích se konala 10. června. Z jedenácti družstev se naši muži umístili celkově na pěkném třetím místě a vybojovali si tak postup do okresního kola soutěže, kam postupuje automaticky i naše družstvo žen, které bylo na okrsku zastoupeno jako jediné ve své kategorii. Více...


vložil: Webmaster 19:34 [comment]


Memoriál Slávy Horníka

[úterý, 16. květen 2006]

V sobotu dne 13. května se v Sedlišti uskutečnil již 12. ročník hasičské soutěže „Memoriál Slávy Horníka“. Ve dvoukolovém útoku se utkalo celkem 10 družstev mužů a 3 družstva žen. Více...


vložil: Webmaster 19:14 [comment]


Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2005 zpracovaná pro VVH dne 7.1.2006

Bratři a sestry, milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás,opět po roce, přivítal na 116. VVH SDH Vrčeň. Jak jistě všichni tušíte, budete seznámeni s akcemi, které se nám v loňském roce podařily, ale i s těmi, o kterých již nemluvíme tak nadšeně.

Loňský rok byl na události jak u nás tak ve světě opět velmi bohatý od zemětřesení v Indickém oceánu, tornáda v Americe až po výměnu ministrů v naší vládě, krachu cestovních kanceláří a útěků vězňů a zatýkaných osob z naší republiky. Ale o tom si mohl každý z Vás, pokud měl zájem, jistě přečíst v novinách. Proto Vás bude asi spíše zajímat dění u nás, v naší obci a hlavně v našem sboru.

Loni jsme se sešli na 11-ti výborových schůzích a na 1. VVH. Výborové schůze jsou konány pravidelně poslední pátek v měsíci s účastí členů mírně nadprůměrnou. Ani loňská VVH nebyla členy navštívena tak, jak bychom si přáli.

V loňském roce, jako každoročně, jsme opět navštívili naše oslavence, kterým jsme jménem sboru popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a předali jim v upomínku drobné dárky. P. Kvarda Bohumil oslavil v srpnu v plné svěžesti krásných 70 let a v září také velmi svěží Luděk Kovařík svoji první padesátku.

Bohužel nemohli jsme se věnovat pouze věcem příjemným a tak vyprovodit jednoho našeho člena na jeho poslední cestě byla také naše povinnost. Jednalo se o p. Jana Markvarta, který po delší nemoci v květnu loňského roku ve věku téměř 86 let zemřel. Jednalo se o našeho nejstaršího člena, který pracoval v hasičském sboru neuvěřitelných 67 let. Nechyběl u žádné akce v obci a po celý svůj život rozdával pohodu a optimismus.

V současné době je nejstarším naším členem p. Boltík Jiří (78 let), následuje p. Kvarda Bohumil (70 let) a Kuchyňka František (67 let). Členem sboru je nejdéle p. F. Kuchyňka (45 let) a p. J. Kuchyňka (44 let). Jen pro zajímavost, průměrný věk všech našich členů je v současnosti 46 let a pro doplnění ještě dva funkcionáře sboru, Marie Chejlavová je jednatelkou 15 let a členkou již 20 let, Vratislav Chodora vykonává svoji funkci pokladníka 17 let a členem je již 35 let. Na tomto srovnání je jasně vidět, že největším nepřítelem našeho sboru je věk. Každý rok si dáváme za úkol omladit náš sbor, zejména pak naše soutěžní družstvo, ale stále se nám to nedaří. Proto máme radost, že se nám podařilo rozběhnout hasičský kroužek při zdejší Základní škole. Kroužek pravidelně navštěvuje 12 až 14 žáků z Vrčeně i okolí. Jeho vedení se ujali naši mladí členové, Strolený J. ml., Raušal V., Chodora V.ml. a Šlehofrová L. Za tuto činnost jim patří velký dík a doufáme, že jim tento elán vydrží a alespoň některé žáky dovede zájem o hasičinu do našich řad.

Velkým přínosem pro sbor je také to, že po létech projevilo zájem o hasičskou činnost opět několik žen, které se již předvedly na memoriálu J. Chodory. Jedná se o tyto ženy, které tímto přijímáme do svých řad: Břízová Jitka, Chodorová Jana, Kahounová Jitka, Mašková Markéta, Raušalová Lenka a Semerádová Marcela, Šlajerová Sylva, Šlehoferová Lenka a Vavříková Helena. Mimo to byl přijat Vít Raušal a také současný starosta OÚ Petr Mašek a tak byl náš sbor vlastně omlazen o 11 nových členů.

A nyní se již dostáváme k praktické stránce naší činnosti a to jsou soutěže a memoriály.

Čtrnáctého května jsme se zúčastnili memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Je to akce, které se již pravidelně zúčastňujeme. Soutěž spočívá pouze ve dvou upravených útocích a součet časů určuje pak pořadí. Tentokrát se nám oba útoky povedly a tak výsledkem bylo krásné 2.místo. Vyhrálo domácí družstvo Sedliště, 3.místo obsadilo družstvo Přešína. Na tomto memoriálu jsme si poprvé vyzkoušeli nové lehké savice, které jsme si zakoupili z vlastní pokladny.

Čtvrtého června se konala okrsková soutěž v Čížkově. Účast na ní je povinností sboru a tak i v tomto roce jsme nechyběli. Štafetu s překážkami jsme zaběhli velmi dobře, i na útoku jsme měli velmi dobrý čas, ale dostali jsme 20 trestných bodů za nepřesnou práci se savci a za záměnu čísel. Přesto nám celkový čas stačil na pěkné 3. místo a to znamenalo postup do okresního kola. V konkurenci 8. družstev obsadilo 1. místo s velkým náskokem družstvo Čížkova, 2.místo pak družstvo Sedliště.

Dne 24.září se konalo okresní kolo v klasických hasičských disciplinách ve velmi pěkném prostředí na fotbalovém hřišti v Dolcích. Kromě 17-ti soutěžících družstev mužů nás překvapila také elektronická časomíra, nastříkávací světelné terče a startování startovací pistolí. Po odběhnutí štafety s překážkami se družstvo drželo asi uprostřed startovního pole, ale požární útok opět zamíchal našim umístěním. I když čas nebyl špatný, opět jsme ale obdrželi 20 trestných bodů a opět za práci na sacím vedení. To způsobilo náš propad až na celkové 11. místo. Z našeho okrsku obsadil Čížkov 4.místo, Sedliště bylo 10. Soutěže se zůčastnilo také 6 družstev žen, vítězství si vybojovali ženy z Budislavic. I když z naším umístěním nemůžeme být spokojeni, sluší se připomenout, že za námi skončila družstva Kasejovic, Dobřan a Nepomuk skončil na posledním místě v kategoriích mužů i žen.

Osmého října pořádal náš sbor 5. ročník Memoriálu J. Chodory. Již druhý rok se koná na louce u mlýna p. Barocha, kde jsme konečně našli vhodnou plochu, pro toto cvičení. Soutěžilo se opět ve dvou disciplinách a to štafetě s překážkami a v požárním útoku. Pravidla máme upravená podle místních podmínek a protože se v předcházejícím ročníku osvědčila, nic jsme na nich neupravovali. Také ostatní sbory si tyto discipliny pochvalovaly. Soutěže se zúčastnilo 6 mužstev a družstvo našich žen. Vyrovnaný souboj jsme tentokrát sváděli s družstvem ze Sedliště, které mělo nepatrně lepší štafetu, ale nám zase o něco lépe vyšel útok a tak prvenství opět zůstalo doma i když jen o necelou vteřinu. 3.místo obsadila Zahradka a družstvo žen které se ctí překonalo všechna úskalí soutěže, v konečném účtování předběhlo i družstva mužů z Nepomuka i Dvorce. Ke zdárnému průběhu memoriálu přispělo také občerstvení, na kterém si pochutnali jak soutěžící tak diváci. To,že se memoriál vydařil je zásluhou dobré hasičské party a proto všem, kteří se na této akci podíleli patří velký dík. Na tomto memoriálu se opět ukázalo, že bude nutné uvažovat o koupi rozhlasového zařízení, které by sloužilo k lepší informovanosti diváků. Jistě by bylo využito i při dalších akcích v obci.

Sedmého května byl náš sbor s naší starou stříkačkou pozván na oslavy do Tlučné. Oslavy zahájil velký průvod hasičských vozidel a různých krojovaných složek. Také naše stará stříkačka tažená koňmi a ozdobená hasiči v historických bílých uniformách se těšila velkému zájmu diváků. Ve velmi bohatém programu jsme pak předvedli také požární útok s vodou. Škoda jen, že těmto oslavám nepřálo počasí a studený déšť narušoval vystoupení některých sborů. Loňský rok nebyl příliš bohatý na vystoupení s touto stříkačkou a tak doufáme,že si to letos vynahradíme. Zatím máme pozvánku na 15.června do Nepomuka který oslaví 120 let sboru.

Dalším úsekem naší činnosti jsou kulturní a společenské akce.

Pátého února se v naší obci konal již tradiční masopustní průvod. Je velmi potěšující, že se ho zúčastňuje stále poměrně velký počet masek a jeho obliba vzrůstá i u naší mládeže. Loňský rok prošlo obcí téměř 50 masek a budeme doufat, že i ani letos nebude tato tradice porušena.

V březnu byla uskutečněna pravá vesnická zabijačka, tentokrát byla umístěna na terasu před pohostinství, které bylo otevřeno a tak se sešlo větší množství lidí než obyčejně. Výrobky řezníka p. Špety opět všem velmi chutnaly a znovu bylo jaternic i jelítek málo. O oblíbenosti této akce hovoří i to, že kromě místních přijeli lidé až z Blovic.

Koncem dubna byla, jako každý rok, postavena na návsi májka, ke které opět přišlo posedět velké množství lidí.

V květnu pomáhal náš sbor při organizování dětského dne v Srbech. Byla to společná akce OÚ Vrčeň Srby a Sedliště. Naším úkolem bylo předvedení hasičské techniky a děti si mohly vyzkoušet stříkání s opravdovou hasičskou stříkačkou. Celá akce se velmi vydařila, pomohlo tomu také krásné počasí a velmi hezké prostředí házenkářského hřiště v Srbech.

V červnu se zúčastnil náš sbor přípravy folklorních kulturních slavností v obci, na kterých vystoupily soubory z Francie, Skotska a Zimbabwe.

V prosinci byl opět ozdoben a rozsvícen vánoční strom na návsi, pomáhali jsme také při organizování vánočního turnaje ve stolním tenise.

Že nám není lhostejné také dění ve světě jsme dokázali tím, že na pomoc při následcích katastrofálního zemětřesení v Indickém oceánu jsme odeslali na účet 1100 kč.

A dostáváme se k bodu brigád.

V květnu jsme provedli sběr železného šrotu po obci. Dnes si železný šrot prodává každý občan sám a tak výsledek našeho snažení byl pouze 1430 kg, hlavně proto, že fůra obsahovala převážně lehké plechy a žádné těžké železo, přesto chceme v této činnosti pokračovat i letos.

V červnu a červenci byla veškerá naše činnost soustředěna na již dlouho plánovanou akci a to zateplení a vybetonování stropu v hasičské zbrojnici. Celkově byla rozdělena na 5 brigád, kde bylo nutné půdu vyklidit, zateplit, zbetonovat a beton po vyschnutí několikrát natřít. Poté došlo také k odlehčení krovu. Této akce se zúčastnilo 14 členů, kteří na ní odpracovali 130 hod. Práce byla zaplacena OÚ a všichni členové se vyrovnání zřekli ve prospěch pokladny SDH. V letošním roce bude ještě nutné dodělat dveře na půdu a máme v plánu v půdních prostorách vybudovat zázemí pro archiv apod.

V loňském roce jsme také nechali seřídit karburátor od stříkačky PS 12, který je ještě třeba letos sladit s motorem.

Letos je také třeba opravit starou historickou stříkačku, protože loňský rok na ní již nezbyl čas.

Jedna z věcí, kde máme společně s OÚ nedostatky je plné zprovoznění JSDHO. Zákon ukládá OÚ její povinné zřízení a vybavení výstrojí a výzbrojí. Ale začněme od začátku. Protože z důvodu nefunkčnosti vozidla CAS 25 RTHP bylo toto vráceno zpět ZOD Vrčeň, neměl náš sbor žádné hasičské vozidlo. Proto v roce 2004 byla zakoupena OÚ Avia Furgon s úpravou karavan. Jak se později ukázalo, vozidlo neodpovídalo úplně našim představám a vyskytly se také některé technické závady, které nebyly na první pohled zřejmé. Loňského roku na jaře nám byla nabídnuta od ČD ke koupi za výhodných podmínek Avia 31 Special upravená pro hasičské účely. Na naší výborové schůzi byla odsouhlasena koupě tohoto vozidla z vlastní pokladny, ale při jednání na zastupitelstvu obce souhlasil OÚ s financováním vozu Avia 31 ze zdrojů OÚ s tím, že se Avia Furgon opět odprodá. Nákup se uskutečnil, přes prázdniny dostala v Petrovičkách nový lak a v září nás již odvezla na okresní soutěž do Dolců, kde patřila mezi nejhezčí vozy. Tam jsme také zjistili, že převážná většina dobrovolných sborů vlastní tyto Avie a vozy CAS 25 jsou u SDH již jen velmi ojediněle. Není se co divit, protože provozní náklady na minimálně 20 let staré vozy CAS jsou mnohonásobně vyšší. Neznamená to ale, že nejsou nutné na této Avii žádné další úpravy. Prozatím byly upraveny některé vnitřní prostory pro uložení materiálu, dále pak nalepeny popisky se znakem obce apod. V současné době má vozidlo provedenu technickou prohlídku, ale bude zapotřebí ještě hodně práce, než bude vozidlo dovybaveno podle našich představ.

Dále byl v roce 2005 zakoupen tento materiál: 10 ks přileb, 10 ks opasků a 2 ks dýchacích přístrojů z výbavy CAS 25 od ZOD Vrčeň. Z výzbrojny PO nám OÚ zakoupil nový typ sacího koše a pákový rozdělovač. Z našich prostředků jsme si zakoupili 4 ks nových lehkých savic a kompresor s vybavením, který chceme použít na dohušťování pneumatik a na natlakovávání vzduchojemů vozidla Avia při výjezdu z hasičské zbrojnice. Většina tohoto materiálu je součástí povinné výbavy JSDHO a i letošní rok se budeme snažit získat další potřebné vybavení tak, aby sbor splňoval požadavky, které nám a zejména OÚ ukládá zákon. Povinností členů jednotky je také pravidelně docházet na zdravotní prohlídky, účastnit se školení podle své funkce apod. Loňský rok absolvoval školení pouze velitel Strolený J. ml., který složil předepsané zkoušky. Dále chybí vyškolit strojníky, velitele družstev a řidiče, aby mohli řídit předepsanou techniku s modrým majákem.

Tato jednotka již byla dne 3. září prověřena starostou obce, kdy v odpoledních hodinách vyhlásil požární poplach s výjezdem. Akce byla směřována na vyproštění osoby zaklíněné pod poraženým stromem v lesním porostu nad Dobrou vodou. P. K. Karlíček, který dělal figuranta, byl po vyproštění a ošetření snesen na improvizovaných nosítkách téměř až k silnici. Doba výjezdu i technika zásahu byla hodnocena velmi dobře, celá jednotka 1 + 7 v prověřovacím cvičení obstála na výbornou. Bylo by dobré, aby se v budoucnu vždy jednalo pouze o takováto cvičení a nebylo třeba skutečných zásahů.

V rámci zajištění chodu naší organizace uložil nám OV zúčastnit se v únoru školení starostů a jednatelů ve Šťáhlavech a pokladníků a revizorů v Blovicích. Všichni členové se zúčastnili, ale myslím si, že čtení stanov, které má každý sbor k dispozici doma, není tou správnou náplní těchto školení. Proto bych chtěl OV doporučit, aby se přípravou takovýchto školení lépe zabývalo a organizacím to přineslo něco nového a obohatilo tak jejich činnost.

Náš sbor, jak jste jistě ze zprávy poznali, se snaží o zviditelnění Vrčeňského hasičského sboru i obce. K tomu přispívá veškerá naše činnost, to znamená všichni, kteří se aktivně zúčastňují naší činnosti. Aby jsme mohli ještě lépe propagovat náš sbor, schválil výbor výrobu upomínkových předmětů s logem hasiči Vrčeň. Jedná se o čepice, propisovací tužky, nože a otevíráky. Veškeré tyto předměty si můžete dnes zde zakoupit. Výbor organizace také již několik let uvažuje o výrobě hasičského praporu naší organizace. Návrh byl zbržděn jednáním o podobě znaku obce, který jsme chtěli do návrhu praporu začlenit. Nyní je již schválen a tak můžeme návrh praporu začít zpracovávat. Připomínám, že to není levná záležitost, ale musíme se snažit o to, aby zde našim nástupcům zbyla po nás nějaká památka.

To co jste zde dosud slyšeli je veškerá naše činnost v roce 2005. Určitě byla velmi bohatá a dokazuje, že hasiči mají v obci stále dobrou partu, která něco dokáže a čeho si nejvíce vážím je, že jsme se vždy dokázali mezi sebou domluvit.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem funkcionářům i členům sboru za jejich obětavou práci pro sbor a do roku 2006 Vám všem i Vašim rodinám popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, abychom se zde opět za rok mohli sejít na 117. VVH vrčeňských hasičů.Více...


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 13:21 [comment]


Strana 36 z 37
«« « 32 33 34 35 36 37 » »»