Oslavy 105 let SDH Přešín

[neděle, 29. červen 2008]

Dne 28. června se v Přešíně uskutečnily 105. oslavy založení hasičstva. Oslav se zúčastnilo 11 družstev mužů a 2 družstva žen. Naše soutěžní družstvo v kategorii mužů předvedlo perfektní výkon a umístilo se na krásném třetím místě. Výsledková listina zde...

Mimo našeho soutěžního družstva se v Přešíně reprezentovala i "stará garda" se stříkačkou DS 16 a na závěr cvičení byla předvedena i naše historická stříkačka z roku 1927.


vložil: Strolda 11:52 [comment]


Hasičské okrskové cvičení

[sobota, 7. červen 2008]

Dne 7.června se v Sedlišti uskutečnila hasičská soutěž okrsku Čížkov. Této soutěže se účastnilo na 10 týmů mužů a 1 tým žen. Naši hoši podali vynikající výkon a skončili celkově na krásném třetím místě. Naše družstvo žen se také snažilo, vždyť v celkovém pořadí skončili na 7. místě a zanechaly tak za sebou několik týmů mužů. Výsledková listina zde..

Obě družstva tedy postoupila do Okresního kola v klasických disciplínách, která se bude konat dne 6.září 2008 ve Štěnovickém Borku.


vložil: Strolda 16:42 [comment]


Memoriál Slávy Horníka

[sobota, 24. květen 2008]

Na letošním Memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti, který se letos konal v sobotu dne 24. května 2008 se vrčeňským opravdu dařilo. Hasičská soutěž se konala na dva útoky, do konečného výsledku se započítával čas dosažený v tom lepším útoku. Všechna tři naše družstva přivezla zlaté medaile, resp. poháry za 1. místa.

Pro naše muže byl dfc. opět jediným opravdovým soupeřem domácím mančaft ze Sedliště. Vzhedem k pokaženému prvnímu útoku domácích jim tentokráte nepomohl ani na vteřinu stejný čas ve druhém kole jako měli naši borci. Zklamání šéfa domácího celku, který vyhrál poslední tři memoriály za sebou, byl patrný.

Naše ženy (povětšinou mladé zkušené maminky) dnes místo vaření oběda všem ukázaly, že pro ně není problém si to klidně rozdat i s většinou mužských celků. Porazily soutěžící ženy ze Dvorce a z Nepomuka. V absolutním pořadí by obsadily krásné páté místo ze všech 14 chlapských celků. Muži, co kdybyste příště šli raději vařit ten oběd vy?

Děti, které měly kratší trať, obsadily první místo za dvěma celky ze Zdemyslic jejichž několik členů soutěžilo jak za tým I., tak i II. Za vedení obce všem srdečně blahopřeji a děkuji za podaný výkon. Celkové výsledky naleznete zde...

Za dva týdny v sobotu 7. června 2008 zveme všechny opět do Sedliště k povzbuzování našich domácích celků pro vybojování postupu do okresního kola. Zázemí našeho týmu bude opět dokonalé (velký stan, lavičky, vlastní sud piva Kozel 11º, chlazení hnané novou elektrocentrálou, opékání buřtů, vybavené vozidlo Avia a Š-Forman k dispozici). p.s.: Varná konvice byla taky bezva, ale příště mi nezapomeňte vzít i to kafe, díky. o) (pm)

Video zde...


vložil: Starosta 19:12 [comment]


Plánované akce SDH na rok 2008

[středa, 16. duben 2008]

Více...


vložil: Webmaster 09:44 [comment]


118. výroční valná hromada SDH

[sobota, 5. leden 2008]

Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2007 zpracovaná pro 118. VVH dne 5. ledna 2008

Bratři a sestry, milí hosté

Dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 118. VVH SDH Vrčeň a seznámil Vás s činností sboru za rok 2007. Jak dále uslyšíte, byl to rok bohatý na akce po všech stránkách, ať již se to týká činnosti brigádnické, kulturní a nebo výcvikové.

V roce 2007 také dostalo zásahové družstvo, společně s SDH zatím nejvyšší sumu z rozpočtu OÚ, která činila 139 tisíc korun. Díky tomu byla jednotka vyzbrojena dalším nutným vybavením a to například benzinovou řetězovou pilou, přilbami Galet, zásahovou obuví, hliníkovým výsuvným žebříkem, ručními hasicími přístroji apod... Těšíme se, že i v letošním roce bude OÚ na hasiče pamatovat a vyčlení ze svého rozpočtu opět nějakou zajímavou sumu na dovybavení hasičů, ať již dobrovolných nebo zásahové jednotky při OÚ. Vždyť prezentace hasičů v širokém okolí je též propagací a vizitkou obce. Úpravy se také dočkal i náš požární automobil AVIA, zejména zásluhou p. P. Hortenského, kterému tímto děkuji a doufám že nám i nadále bude pomáhat udržovat naši techniku v provozuschopném stavu.

A nyní již přímo k naší činnosti:

V loňském roce se sešel výbor na 10 schůzích, účast členů byla 60%.

Výborové schůze jsou konány poslední pátek v měsíci, případně podle potřeby.

K řešení se najde vždy několik problémů a proto účast, obvzláště některých členů by bylo nutno zlepšit. Dále pak byla konána jedna VVH na které se sešlo téměř 95% členů, což je účast velmi dobrá.

V současné době má náš sbor 57 členů a 15 žáků.

Tak, jak je to již tradicí, navštívili jsme v roce 2007 tři naše jubilanty a to p. F. Zdvořáčka, který oslavil 60 let, p. Jiřího Kuchyňku, který oslavil 65 let a také p. Jiřího Boltíka, který si svoji osmdesátku nestačil užít, protože dne 26.12.2007 opustil naše řady a i své blízké. To jediné, co jsme pro něho ještě mohli udělat, byla čestná stráž u rakve a to včera, 4. ledna, právě před naší valnou hromadou.

V roce 2007 jsme přijali 4 nové členy a to pí. Evu Hortenskou, p. Petra Hortenského, p. Jana Moravce, kterým jsme již průkazku předali a p. Jindřich Zvrtek na svůj průkaz zatím čeká. Dva členové se již aktivně zapojili do soutěžních družstev, další dva členové pak budou pomáhat při brigádách a organizaci různých kulturních a společenských akcích.

Další omlazovámí družstva doufáme že nastane v dohledné době, protože kroužek mladých hasičů, tak jako loni, stále funguje a ještě se rozrostl. Čítá 15 členů, kteří mají členské průkazy a pravidelně se každý čtvrtek na dvě hodiny schází a to v létě venkua a v zimě v tělocvičně. Jejich výcvik, tak, aby se mohli zúčastnit hry “Plamen”, není jednoduchou záležitostí, jak materiálně, finančně, tak ani po organizační stránce. O jejich výchovu se stará pět členů SDH a to p. V. Chodora ml., pí. J. Chodorová, p. V. Raušal, pí. L. Šlehofrová a p. J. Strolený ml..

Tři členové již absolvovali školení III. Stupně vedoucího mládeže SHČMS, které je nutné proto, aby se mladí hasiči mohli zúčastnit hry “Plamen”. Jsou to p. V. Chodora ml., pí. J. Chodorová a pí. L. Šlehofrová. Tímto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří pomáhají s nelehkou prací s mládeží a popřát jim dobré nervy při jejich výchově.

Soutěže a memoriály:

Dvanáctého května se naše tři družstva zúčastnila Memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Tak, jak jistě víte, soutěž spočívá ve dvou upravených útocích, tentokrát byla zpestřena ještě o zamčené dveře, přes které byl po jejich odemčení veden útok. Oblékání helem a opasků je již na tomto memoriálu tradiční. Po dobrém výkonu se umístili naše ženy na 1. místě před družstvem žen z Nepomuka. 1. místo patřilo i našim mladým hasičům a družstvo mužů obsadilo pěkné druhé místo z jedenácti družstev za domácím Sedlištěm.

Druhého června pořádali hasiči ze Zahrádky okrskovou soutěž v klasice na hřišti v Sedlišti. Účast na této soutěži je taková nepsaná povinnost všech sborů v okrsku a tak ani tentokrát naše družstva na této akci nechyběla. Po velkém boji se naše družstvo mužů umístilo na 3. pozici za hasiči z Čížkova a Tojic. Tyto tři družstva také postoupila, společně s ženami z Vrčeně, na okresní soutěž do Letin. Tato se konala 25.8. a obě naše družstva se ji zúčastnila. Škoda, že nepřijelo také družstvo z Tojic, a tak byl náš okrsek zastoupen jen dvěma družstvy mužů a jedním družstvem žen. Hasiči z Vrčeně měli též zastoupení ve sboru rozhodčích, tak jako již několik předešlých let. Této klasické soutěže se zúčastnilo 17 družstev mužů a 7 družstev žen ve dvou disciplínách. Družstvo mužů z Vrčeně se po štafetě 7x50m umístilo po velkém boji na 12-13. místě, což byl pro naše družstvo, které není nejmladší, výsledek přijatelný. Nikdo ale netušil, k čemu se schyluje při plnění druhé disciplíny požárního útoku. Naši muži, kteří nastupovali na posledním 17. místě opravdu překvapili všechny sbory v okrese a v požárním útoku s časem 60,86 sec. na nastříkávací terče obsadili 1.místo. Druhé družstvo z Robčic mělo ztrátu více jak 3 sec. a třetí Oplot celých 9 sec. Po celkovém součtu obou disciplín jsme se umístili na krásném druhém místě v okrese, což se nám dosud na této soutěži nikdy nepodařilo. Zvítězilo družstvo z Robčic. Druhé družstvo z našeho okrsku, Čížkov, obsadilo celkově 10. příčku. Naše ženy obsadily po dobrém výkonu krásné 5. místo, zvítězily ženy ze Štěnovického Borku.

Dne 29.září pořádala naše organizace již 7. ročník Memoriálu p. J. Chodory. Organizace memoriálu není vůbec věc jednoduchá a je nutné zapojení mnoha členů sboru. Ovšem největší a rozhodující měrou se na něm podílí počasí. I při tomto ročníku nám dávalo co proto. Při přípravě v pátek byl každý, kdo pomáhal, promočený až na kůži a louka byla mokrá tak, že některá auta nemohla projet. Opět se ukázala nutnost hledání nějakého přívětivějšího místa, které by nahradilo tuto louku, která je příliš závislá na počasí. Nakonec se však déšť umoudřil a v sobotu přece jen ustal, louka částečně oschla a memoriál se mohl konat. Vrčeňské štafety a požárního útoku na 3 proudy se zúčastnilo 7 družstev mužů, 2 družstva žáků a 1 družstvo žen. Družstvo mužů obsadilo druhé místo a tak putovní pohár tentokrát odvezli naši věční soupeři ze Sedliště, i když jen velmi těsně. Družstvo žáků podlehlo mnohem starším žákům ze Zdemyslic. Ani družstvo žen, které bylo jediné, nezklamalo a dokázalo porazit i některá družstva mužů. Velký ohlas měl také vložený závod družstev v přetahování lanem, ze kterého vyšlo po velkém boji vítězně družstvo mužů z Vrčeně. K dobré úrovni memoriálu přispělo výborné občerstvení a také ozvučení celého prostoru rozhlasovou aparaturou. Potěšila nás také účast náměstka starosty OSH ČMS p. Sýkory. Poděkování zasluhují všichni, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zajištění a průběhu memoriálu.

Třináctého října se naše družstva žen a mužů zúčastnila 1. ročníku Srbské proudnice. Překvapilo nás, jakým vzestupem prošel hasičský sbor v Srbech, který před několika léty nebyl schopen postavit ani družstvo na okrskovou soutěž a díky několika členům, kteří vzali “hasičinu” za správný konec jsou schopni dát dohromady i takovouto akci. Zúčastnila se jí 4 družstva mužů a 1 družstvo žen. Vrčeňští muži obsadili 2. místo za Sedlištěm, ženy opět nezklamaly.

Další naší aktivitou je vystoupení družstva v replikách starých uniforem s naší stříkačkou z roku 1927. Rozhodně největší naší akcí v loňském roce byla účast na 4. celorepublikovém srazu hasičstva s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích konané ve dnech 15. až 17. Června. Z naší organizace se akce zúčastnilo13 členů a s naší starou stříkačkou jsme se aktivně zapojili do slavnostního průvodu z Litoměřického náměstí i do programu oslav, kde jsme kromě výstavky naší staré techniky předvedli po oba dva dny i ukázkový útok s touto stříkačkou. Po celou dobu výstavy byl o naši techniku značný zájem a propagační předměty, které jsme vezli s sebou šli na dračku. Přínosem této akce je to, že hasiči z Vrčeně již nejsou neznámým pojmem v širokém okolí.

Třicátého června uskutečnil náš sbor ukázku historického hašení požáru na oslavách v Myslívě. Naše vystoupení se setkalo s velkým ohlasem, zejména u starších občanů. Od místostarostky obce se nám dostalo poděkování a bohatého občerstvení.

Sedmého července opět na oslavách, tentokrát v Nekvasovech, jsme předvedli znovu ukázku útoku s historickou stříkačkou. Byla zde pak, společně s další historickou technikou, vystavena a těšila se velkému zájmu všech přítomných.

Dne 22.září byla předvedena stará stříkačka v Koterově, kde probíhaly hasičské oslavy. I zde se těšila značnému zájmu účastníků.

Tuto starou stříkačku jsme měli v plánu opravit již delší dobu, ale až loňský rok se nám podařilo tuto opravu provést tak, aby nám i nadále sloužila a mohli bychom být pyšni na techniku, kterou nám odkázali naši předkové. Neznamená to ovšem, že by si v příštích letech nezasloužila naši pozornost. Bude třeba ji průběžně udržovat, v plánu máme rekonstrukci palivového vedení a nádrže. Věřím, že se nám i toto podaří.

Úsek kulturních a společenských akcí:

Dne 17. února se konal v naší obci již tradiční masopustní průvod masek. Tentokrát se ho zúčastnilo na 50 masek a společně s různými čarodějnicemi, karkulkou, obchodníky a věštkyněmi se po obci proháněl i hostující čtyřbob z Jamajky s posádkou. Je dobré, že tuto tradici pomáhají zachovat také děti a mládež obce a tak se můžeme těšit, že i letošní masopust, který se bude konat 2.února bude stejně bohatý na masky jako loňský.

Desátého března pořádala naše organizace Vrčeňský den žen. Bylo zakoupeno 25 květin a v místním hostinci jsme je rozdali přítomným ženám. Zároveň bylo k občerstvení pečené prasátko, které věnoval hostinský p. J. Moravec, aby tak oslavil 1. výročí své činnosti v místní hospodě. O dobrou pohodu se také postarala naše kapela se svými písničkami.

Čtrnáctého dubna proběhla na terase před hostincem pravá vesnická zabijačka, na které řezník p. Z. Špeta připravoval pro zájemce všechny zabijačkové speciality. Největší úspěch měly jaternice a jelítka, kterých se opět nedostávalo.

Třicátého dubna se naši členové znovu podíleli na stavění máje a opečené stokilové prase též chutnalo všem přítomným.

Dne 26. května pořádal OÚ Vrčeň, Srby, Sedliště opět dětský den, tentokrát ve Vrčeni. Hasiči, tak jako každý rok pomáhali s jeho přípravou a oranizací. Výstavka naší techniky a vybavení se dětem moc líbila, zvláště když si mohli podržet stříkající proudnici.

V listopadu jsme, letos již pouhé, opět pořádali vepřové hody. Tentokrát lahůdky připravoval p. Z. Somr za naší vydatné pomoci a vše dopadlo opět velmi úspěšně. I tentokrát bylo jaternic a jelítek málo. Firma Pondělík nám věnovala 10 ks chlebů a 25 chlebíčkových vek jako sponzorský dar, za což jsme jim poslali děkovný dopis.

V prosinci jsme rozsvítily na návsi opět vánoční strom.

Třicátého prosince jsme se podíleli na přípravě a organizaci vánočního turnaje ve stolním tenise.

Činnost brigádnická a veřejně prospěšná

Ve dnech 19. a 20.ledna likvidovali naši členové následky silných větrů v obci. Uřezávali jsme prasklé větve, odstraňovali větve zachycené na drátech el. vedení a prováděli další různou technickou pomoc občanům. Na této akci se podílelo po oba dva dny 7 členů.

Devátého března jsme pomáhali osadit střešní okna na HZ, tak aby plánovaná úprava podkroví mohla dále probíhat. Plánujeme zde místnost, která bude sloužit zejména jako archiv.

Ve dnech 24., 25. a 31. března prováděli naši členové prořezání lip na návsi a aleje ke hřbitovu. Provádělo se zde odstranění suchých a nalomených větví a odstranění uschlých stromů. Brigáda byla placena OÚ a 12 členů na ni odpracovalo 144 hodin.

V dubnu provedli naši členové opravy a nátěr lavic a stolů pro OÚ. 5 členů odpracovalo 27 hodin.

V průběhu roku se několikrát čistily okapy na HZ od napadaného listí.

Další akcí, která nebyla v plánu hasičů, byla stavba pergoly před hostincem. Tuto stavbu si vzal na starost p. J. Strolený ml. a spolu s 18 pracovníky přístřešek zbudovali. Všichni se pak odměny vyplacené OÚ Vrčeň vzdali ve prospěch hasičské pokladny a tak do ní přispěli nemalou částkou 14 977 Kč.

Za tento skutek si zaslouží poděkování nás všech a je vidět, že i dnes se najdou lidé, kteří jsou ochotni pro hasiče něco obětovat. Dalším důkazem toho je také sponzorský dar od firmy TIC – komplet střechy, který do naší pokladny přispěl částkou 10 tisíc Kč. I tomuto sponzoru byl zaslán děkovný dopis.

Že stále jen do pokladny nepřibývá, ale je z ní nutno také platit, to je skutečnost. Proto Vám zde předkládám několik položek, které naše pokladna proplácela a tudíž se staly naším majetkem v roce 2007.

  • pořízení 14ks pracovních uniforem PS II, 2 ks pracovních kalhot PS IIn

  • zakoupení 2ks skládacích souprav(stůl + 2lavice)n

  • zakoupení 1ks velkého stanu 3x6 m, 1ks malého stanu 3x3 mn

Letos pak uvažujeme o zakoupení nových vycházkových uniforem a stále jednáme o pořízení praporu. Ovšem k tomu je nutné nejprve připravit návrh, který zatím ještě nemáme.

Dále Vám musím ještě připomenout, že jsme se zúčastnili dvou výjezdů a to k hořícímu seníku v Sedlišti, kde již naši pomoc nepotřebovali. Druhý výjezd byl k rodinnému domku č.p. 101 p. Žigy, kterému se během dešťů dostalo do sklepa trošku vody.

Účastníme se pravidelně všech akcí pořádaných naším okrskem, navštívili jsme valnou hromadu hasičů v Sedlišti a na poradách starostů na HZ v Nepomuku jsme byli také.

Vyslechli jste si zprávu o činnosti, která obsahovala akce konané v roce 2007. Já sám se domnívám, že naše činnost byla velmi bohatá, ale je na každém z Vás, aby toto sám ohodnotil. To ale neznamená, že bychom neměli v naší činnosti nedostatky, a že bychom neměli co zlepšovat. Většinou o nich víme, a budeme se snažit je odstranit, k čemuž můžete napomoci Vy všichni.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za obětavou práci pro sbor, soutěžním družstvům za velmi dobrou reprezentaci našeho sboru, přeji Vám všem, i Vašim rodinám vše nejlepší v novém roce 2008 a doufám, že se zde za rok opět sejdeme a to již na 119. VVH SDH Vrčeň.Více...


vložil: Webmaster [Zprávy z VVH] 13:57 [comment]


Srbská proudnice

[neděle, 14. říjen 2007]

V sobotu 13. října 2007 se na hřišti v Srbech uskutečnil 1. ročník hasičské soutěže nazvaný „Srbská proudnice“. Účast přijali čtyři družstva mužů a jedno družstvo žen - z Vrčeně. Soutěž byla na dva útoky (započítával se čas toho lepšího z nich). První místo si odvezlo Sedliště, druhá skončila Vrčeň, třetí Přešín a na čtvrtém skončili domácí ze Srb. Naše ženy neměli konkurentky a tak jim patří samozřejmě první místo. Výsledková listina zde... Více...


vložil: Webmaster 11:36 [comment]


Strana 34 z 37
«« « 30 31 32 33 34 35 36 37 » »»
<< >>
PoÚtStČt SoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930