Zájezd do jižních Čech

[neděle, 6. září 2015]

SDH Vrčeň pořádá v sobotu 03. 10. 2015 zájezd s tímto programem:

Návštěva lanovky na Kleť, dále prohlídka pivovaru Budvar a oběd v Českých Budějovicích, odpoledne se pak přesuneme na Hlubokou, kde navštívíme zámeček  Ohrada se ZOO.

Cena zájezdu je pro děti do 15 let za 100,-Kč a pro ostatní pak za 200,-Kč. V ceněn zájezdu nejsou zahrnuty vstupy a ani oběd.

Odjezd je plánován z vrčeňské návsi a to 03.10.2015 v 6:00 hodin a návrat je kolem 20:00 hodiny. Zájemci se mohou přihlásit zaplacením zájezdu u starosty SDH na adrese: Jiří Strolený, Vrčeň 69.


vložil: Strolda [Aktuality] 14:22 [comment]


Bohumil Kvarda oslavil 80 let života

[pondělí, 31. srpen 2015]

Ve čtvrtek 27. srpna 2015 oslavil pan Bohumil Kvarda své 80. narozeniny. Za obec přišel popřát panu Kvardovi starosta obce Petr Mašek a za SDH Vrčeň, jako svému nejstaršímu členovi, pak starosta sboru Jiří Strolený spolu s dalšími hasiči Václavem Šůsem, Josefem Eichlerem a Luďkem Kováříkem.
Samotný závěr setkání byl pro všechny dojemný, když pan Kvarda ve své skromnosti konstatoval, že sboru není nic platný a tak alespoň při této příležitosti věnuje hasičům finanční dar. A jak řekl, tak se i stalo.
Do dalších let přejeme jen vše dobré, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti.


vložil: Starosta [Aktuality] 14:31 [comment]


Toto je přehled akcí s naší koněspřežnou stříkačkou z roku 1927 konaných od roku 2002, kdy jsme si svépomocí pořídili bílé historické hasičské uniformy. Na všech akcích byl předváděn požární útok jak s motorem, tak i na ruční pohon.

 

Rok 2002

11. května 120 let SDH Blovice

18. května otevření hasičského muzea na zámku v Nebílovech

 

Rok 2003

7. června 80 let SDH Dolce

21. června 120 let SDH Holýšov

21. června ukázka na okrskové soutěži v Hlohové

28. června 100 let SDH Přešín

30. srpen memoriál K.Fialy v Kramolíně

13. září ukázka na okrskové soutěži v Kramolíně

 

Rok 2004

22. května 10. výročí založení závodu EKOBUS v Holýšově

3-6. června celostátní sraz historické hasičské techniky v Litoměřicích

12. června 110 SDH Štěnovice

19. června 120 let SDH Koloveč

 

Rok 2005

7. květen 100 let SDH Tlučná

 

Rok 2006

10. června 130 let SDH Nepomuk

8. července 101 let SDH Želvice

5. srpna 100 let SDH Bližanovy (zde byla jen výstavka)

 

Rok 2007

15-17. června celostátní sraz historické hasičské techniky v Litoměřicích

30. června 110 let SDH Myslív

7. července 110 let SDH Nekvasovy

22. září 95 let SDH Koterov

 

Rok 2008

28. června 105 let SDH Přešín

19. čevence 110 let SDH Mileč

23. srpna 120 let SDH Rejštejn

27. září 125 let od založení Plzeňské župy konané v Plzni v pivovaře

 

Rok 2009

6. června 100 let SDH Štěnovický Borek

20. června 100 let SDH Zdemyslice

15. srpna Osek u Teplic- vystoupení na nádvoří místního kláštera

12. září 140 let od založení plzeňského pivovaru

 

 

Rok 2010

11-12. června celostátní sraz historické hasičské techniky v Litoměřicích

2. července ukázka v Plzni – Štruncovy sady na 39. mistrovství republiky v požárním sportu

5. července 105 let SDH Želvice

10. července 120 let SDH Černice

11. září 100 let SDH Litice

 

Rok 2011

25. června 115 let SDH Sedliště

6. srpna 105 let SDH Zahradka

3. září soutěž starých stříkaček - Ptetín

 

Rok 2012

31. května 140 výročí založení záchraných složek v Kraji – bývalé výstaviště Plzeň

9. června 100 let SDH Koterov

 

Rok 2013

4. května vystoupení na otevření hasičského muzea na nádvoří kláštera v Chotěšově

31. května účast na jízdě historických hasičských vozidel v Plzni a následná ukázka U branky

3. srpna SDH Čmelíny – ukázka na akci Čmelínské šplouchání

 

Rok 2014

10. května oslavy 150 let založení hasičů v Čechách a 140 let založení SDH Stod. Ukázka proběhla na hřišti v e Stodě

24. května 120 let SDH Čmelíny

6-7. června celostátní sraz historické hasičské techniky v Litoměřicích

13. září 120 let SDH Kaznějov

 

Rok 2015

16. května 110 let SDH Tlučná

4. července 110 let SDH Želvice

15. srpna 120 let SDH Kramolín

 

Kromě těchto akcí bylo předvedeno několik ukázek při rúzných akcích v naší obci (výročí obce, výročí SDH Vrčeň...) a naše stará technika byla vystavena na návsi i při dalších příležitostech.


vložil: Strolda [Aktuality] 12:01 [comment]


Memoriál Jana Chodory 2014

[čtvrtek, 2. říjen 2014]

V sobotu 27.09.2014 proběhl za krásného počasí již 14. ročník memoriálu p. J. Chodory. Tohoto ročníku se zúčastnilo rekordních 15 družstev hasičů (7 družstev mužů, dvě družstva žen a 6 družstev dětí).

Družstvo našich mužů se umístilo na 4. místě, 3. místo obsadilo družstvo ze Sedliště, na 2. místě se umístilo družstvo mužů z Přešína a 1. místo vybojovalo družstvo z Hradišťské Lhotky.

V kategorii ženy se na prvním místě umístilo družstvo žen z Nepomuka a 2. místo patřilo našemu družstvu.

V kategorii děti patřila první tři místa družstvům dětí z Nepomuka a naše dvě družstva se umístila na 5. a 6. místě.

Vloženou discíplinu přetahování lanem tentokrát naše družstvo mužů neobhájilo a bylo poraženo družstvem mužů ze Srb.

V neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem družstvům za hojnou účast, také pak všem sponzorům a všem těm, kdo se podíleli na přípravě a organizaci tohoto memoriálu.

Doufám, že se příští rok na 15. ročníku memoriálu p. J. Chodory zase všichni sejdeme. (starosta SDH Vrčeň)

Více...


vložil: Strolda [Aktuality] 17:03 [comment]


SDH Vrčeň si Vás dovoluje srdečně pozvat na XIV. ročník Memoriálu Jana Chodory pořádaný dne 27. září 2014 na louce u mlýna p. Barocha.

 

Ve 13:00 hod proběhne zahájení slavnostním nástupem všech soutěžních družstev. Poté provedou družstva dvě soutěžní disciplíny, a to tzv. vrčeňskou štafetu, a pak požární útok na tři proudy. Soutěžit se bude v kategoriích děti, ženy a muži. Před vyhlášením výsledků soutěže proběhne doplňková soutěž, a to přetahování lanem.

Příjezdová cesta je pod bývalým kravínem - za Vrčení odbočit vlevo ze silnice na Sedliště. Přes bývalé JZD a od Dvorce přes p. Barocha se nedostanete ani pěšky ani autem.

 

Za SDH Vrčeň Vás srdečně zve Jiří Strolený st. satrosta SDH Vrčeň

Více...


vložil: Strolda [Aktuality] 19:42 [comment]


06. července naše SDH organizačně zajišťuje divadlo u kaple sv. Vojtěcha.

18. července proběhne Výborová schůze SDH Vrčeň

06. září se bude v Letinech konat okresní kolo hasičské soutěže v kategoriích muži a ženy

13. září oslaví SDH Kaznějov 120 let od založení sboru, kde naše SDH předvede ukázku útoku s historickou stříkačkou.

27. září pořádá naše SDH další ročník hasičského memoriálu p. J. Chodory

11. října proběhne v Srbech na hřišti soutěž o Srbskou porudnici

25. října se bude konat v Železném Újezdě okrskový velitelský den.

Více...


vložil: Strolda [Aktuality] 22:00 [comment]


Strana 16 z 18
«« « 12 13 14 15 16 17 18 » »»