Hra plamen / Srbská proudnice

[pondělí, 22. říjen 2018]

Sobota 13. 10. 2018 byla co se týče hasičských soutěží velmi bohatá. Proběhly hned dvě soutěže. V dopoledních hodinách se naše děti zúčastnily v rámci hry "Plamen" braného závodu v Blovicích, kde naše hlídka obsadila předposlední místo.


Tentýž den odpoledne se zúčastnily naše dvě družstva dětí, mladší a starší, soutěže " Srbská proudnice " kde v konkurenci dětí z Přešína a Žel. Újezda obsadilo družstvo starších I. místo a družstvo mladších pak IV. místo. Za jejich přístup k soutěžím celému hasičskému kroužku děkujeme, poděkování patří také vedoucím pí. L. Strolené a p. T. Chouňovi, bez kterých by tento kroužek nemohl fungovat.

Ještě se vrátím k soutěži " Srbská proudnice" které se zúčastnilo také družstvo mužů. To ve velmi oslabené sestavě obsadilo nakonec II. místo za družstvem mužů z Přešína, III. místo pak obsadili místní hasiči ze Srb a poslední IV místo pak také velmi oslabené družstvo ze Žel. Újezda. Za íşčast i umístění je třeba všem poděkovat a doufat, že se přÚtě sejdeme opět v silnější setavě, i když na družstvo z Přešína asi nikdy nebudeme mít sil.

Jiří Strolený


vložil: Strolda [Aktuality] 17:27 [comment]


Memoriál p. J. Chodory

[pátek, 5. říjen 2018]

V sobotu 29. 09. 2018 pořádal náš sbor 18. ročník memoriálu p. J. Chodory. Za krásného slunečného dne se sešlo 6 družstev mužů a 6 družstev dětí. První místo v kategorii muži obhájilo družtvo ze Sedliště, druhé místo patřilo družstvu z Přešína a družstvo z Vrčeně obsadilo 4. místo. V kategorii mladších žáků zvítězilo po opakovaném pokusu družstvo z Vrčeně. V kategorii starší žáci soutěžilo pouze družstvo z Blovic.

Ke zdárnému průběhu memoriálu přispěl se svým občerstvením také hostinský p. J. Mařík a dále také povzbuzování hojného počtu diváků. Všem kteří se podílely na přípravách a na hladkém průběhu memoriálu bych chtěl poděkovat, zajména pak p. Velíškovi za zapůjčení louky a p. Barochovi za poskytnutí el. energie.

Jiří Strolený Starosta SDH


vložil: Strolda [Aktuality] 20:35 [comment]


Plánované akce

[středa, 19. září 2018]

V letošním roce nás čekají ještě dvě hasičské soutěže.

První z nich je memoriál p. J. Chodory, který se konná 29. září 2018. Zahájení tohoto memoriálu je plánováno na 13:00 hodin na louce u mlýna p. Barocha.

Druhou akcí je soutěž nesoucí název Srbská proudnice. Tato soutěž proběhne v Srbech a to 13. října 2018 v Srbech na hřišti. Tato akce bývá poslední soutěžní akcí hasičů našeho okrsku.

Na obě akce jste všichni srdečně zváni.

Za SDH Vrčeň Vás srdečně zve starosta SDH Vrčeň.


vložil: Strolda [Aktuality] 15:51 [comment]


V sobotu 1. září 2018 jsme s naší starou dobrou stříkačkou z roku 1927 tentokrát zpestřili program v rámci slavnostního otevření hasičské zbrojnice v Blovicích. Více...


vložil: Starosta [Aktuality] 09:14 [comment]


Praga RN/RND je zpět ve Vrčeni

[pátek, 15. červen 2018]

Hasičská Praga tzv. "Erena" je po 40 letech zpět ve Vrčeni. Její pořízení zaplatil jeden nejmenovaný člen hasičského sboru. O dalším využití tohoto historického exponátu se bude jednat. Více...


vložil: Starosta [Aktuality] 19:47 [comment]


Vepřové hody

[úterý, 13. březen 2018]

vložil: Strolda [Aktuality] 20:12 [comment]


Strana 11 z 18
«« « 7 8 9 10 11 12 13 14 15 » »»