Následující Akce SDH Vrčeň

[sobota, 16. březen 2019]

23. 03. 2019 Okrskový bál v Železném Újezdě,

27. 04. 2019 Okrskový velitelský den v Srbech (proběhne předávka vody)

30. 04. 2019 Stavění máje

18. 05. 2019 Porada velitelů před okrskovým cvičením v Sedlišti

25. 05. 2019 Okrskové cvičení v Sedlišti zahájení ve 13:00 hod

01. 06. 2019 Oslava mezinárodního dne dětí společně s obcemi Srby a Sedliště, tentokráte pořádané ve Vrčeni

06. 06. 2019 Pomoc při přípravě folkrolního festivalu  "Pod vrčeňskou lípou"

22. 06. 2019 Memoriál S. Horníka v Sedlišti

28. a 29. 06 2019 Oslavy 130 let od založení SDH Čížkov

10.08.2019 Technická pomoc při přípravě a průběhu oslav 830 let obce Vrčeň, s výstavkou a ukázkou naší techniky.

28. 09. 2019 Memoriál J. Chodory ve Vrčeni

12. 10. 2019 Srbská proudnice

 

Toto je zatím soupis plánovaných akcí. Některé akce ještě mohou přibýt a tak sem budou průběžně doplňovány. V případě dotazů ohledně plánovaných akcí se můžete zeptat buďto zde, nebo přímo u velitele p. Jiřího Stroleného ml. .


vložil: Strolda [Aktuality] 10:05 [comment]


Společný hasičský ples

[neděle, 20. leden 2019]

vložil: Strolda [Aktuality] 12:06 [comment]


Schůze mladých hasičů

[úterý, 8. leden 2019]

Dne 04. 01. 2018 proběhla v salonku hostince Na Faře scůze Mladých hasičů, kde byla zhodnocena a oceněna jejich účast na hře " Plamen " a nan dalších soutěžích. Každé z patnácti přítomných dětí obdrželo diplom, a malé občerstvení. Program zpestřil Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M., který přišel na schůzi v policejní uniformě a dětem ukázal různé policejní pomůcky a rozdal jim propagační materiály týkající se policie. Na závěr scůze byla pro děti připravena dětská diskotéka, kde se děti dobře bavily. Akce se všem velmi líbila.

Starosta SDH Jiří Strolený


vložil: Strolda [Aktuality] 21:27 [comment]


Pozvánka na 128.VVH SDH Vrčeň

[sobota, 29. prosinec 2018]

vložil: Strolda [Aktuality] 20:41 [comment]


Vepřové hody 2018

[středa, 7. listopad 2018]

vložil: Strolda [Aktuality] 19:41 [comment]


Hra plamen / Srbská proudnice

[pondělí, 22. říjen 2018]

Sobota 13. 10. 2018 byla co se týče hasičských soutěží velmi bohatá. Proběhly hned dvě soutěže. V dopoledních hodinách se naše děti zúčastnily v rámci hry "Plamen" braného závodu v Blovicích, kde naše hlídka obsadila předposlední místo.


Tentýž den odpoledne se zúčastnily naše dvě družstva dětí, mladší a starší, soutěže " Srbská proudnice " kde v konkurenci dětí z Přešína a Žel. Újezda obsadilo družstvo starších I. místo a družstvo mladších pak IV. místo. Za jejich přístup k soutěžím celému hasičskému kroužku děkujeme, poděkování patří také vedoucím pí. L. Strolené a p. T. Chouňovi, bez kterých by tento kroužek nemohl fungovat.

Ještě se vrátím k soutěži " Srbská proudnice" které se zúčastnilo také družstvo mužů. To ve velmi oslabené sestavě obsadilo nakonec II. místo za družstvem mužů z Přešína, III. místo pak obsadili místní hasiči ze Srb a poslední IV místo pak také velmi oslabené družstvo ze Žel. Újezda. Za íşčast i umístění je třeba všem poděkovat a doufat, že se přÚtě sejdeme opět v silnější setavě, i když na družstvo z Přešína asi nikdy nebudeme mít sil.

Jiří Strolený

Více...


vložil: Strolda [Aktuality] 17:27 [comment]


Strana 10 z 18
«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»