128. výroční valná hromada SDH Vrčeň

[úterý, 30. leden 2018]

Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2017 zpracovaná pro 128 VVH konanou dne 06. 01. 2018

 

Bratři a sestry, mylí hosté.

Dovolte mi, abych Vás všechny po roce opět přivítal na 128 VVH Vrčeňských hasičů.V loňském roce proběhlo opět mnoho akcí ať již místního nebo republikového významu a rád bych Vás seznámil alespoň s těmi, které se týkají naší organizace.

 

V loňském roce se výbor organizace sešel na 9. schůzích s průměrnou účastí, vždy bylo k řešení několik bodů. Loňská VVH byla opět navštívena hojně. V současné době má náš sbor 67 členů dospělých a 20 mladých hasičů.

 

I loňský rok přinesl šťastné ale i smutné chvíle. Své 65 narozeniny oslavil p. Ing Chejlava J. a 70 let se vplném zdraví dožil p. Zdvořáček F. . Oběma oslavencům jsme předali drobné dárky s přáním všeho nejlepšího.

Bohužel jsme se museli v loňském roce také rozloučit s naším dlouholetým členem p. Ing Brudnou F. , který nás opustil dne 06.05.2017 a tak čestná stráž u rakve a kytice bylo to poslední, co jsme pro něho mohli udělat.

 

A teď již k soutěžím, memoriálům a cvičením:

 

29. 04. 2017 se konal v Přešíně jarní velitelský den okrsku. Téma bylo pro tentokrát zdravotní výchova a byla podána velmi poutavě p. R. Skalou. Účast sborů by ale mohla být hojnější.

 

27. 05. 2017 pořádal SDH Přešín již tradiční noční soutěž v požárním útoku. Naše družstvo se tam umístilo po dvou útocích na pěkném 4. místě.

 

03. 06. 2017 Byl náš sbor požádán o účast na oslavách 100 let od ukončení I. světové války v Čížkově. K přiděleným praporům utvořili naši členové dvě jednotky čestné stáže a naše slavnostní a bílé uniformy zpestřily průvod, který prošel celým Čížkovem. Akce to byla zdařilá, mimo jiné ji podpořili svou účastí náčelník generálního štábu gen. Josef Bečvář a p. K. Schwarzenberk.

 

10. 06. 2017 proběhla okrsková soutěž v klasice a to v Přešíně. Naše účast nebyla bohužel možná, protože převážná část členů odjela na výstavu historické hasičské techniky do Litoměřic. Soutěže se zůčastilo 8 družstev mužů a družstvo žáků z Železného Újezda. 1.místo obsadilo družstvo z Čečovic, 2. Čížkov a 3. místo patřilo Sedlišti.

 

16. 09. 2017 pořádal náš sbor již 17 ročník memoriálu p. J. Chodory. Tentokrát se za celkem pěkného počasí sešlo 5 družstev mužů a družstvo žáků z Vrčeně. 1. místo obsadilo SDH Sedliště, na 2. místě se umístilo SDH Přešín a třetí místo patřilo našim mužům. Ke zdárnému průběhu akce přispělo i výborné občerstvení našeho člena p. J. Maříka se svým týmem a poděkování si zaslouží i všichni ti, kdož se aktivně podíleli na jeho přípravě a průběhu.

 

07. 10. 2017 jsme si troufly pořádat okresní kolo braného závodu mladších a starších dětí. Že to bylo odvážné rozhodnutí, jsme pochopili ihned po příjezdu prvních hasičů. Bylo nutné připravit šest stanovišť pro soutěžící a rozhodčí, která se vzhledem k počasí musela zastřešit. Dále se pak připravilo zázemí pro soutěžící kde jim bylo podáváno občerstvení. A teď pár čísel ze soutěže: soutěže se zůčastnilo 50 družstev, cožje asi 350 lidí, dále pak 18 rozhodčích a 15 členů technické čety, kterou jsme zajišťovali z vlastních členů. V hostinci bylo vydáno asi 350 housek se sekanou, několik desítek litrů čaje a asi 45 porcí guláše, za což si zaslouží veliké poděkování vedoucí pohostinství p. J. Mařík s kolektivem. A ještě výsledky našich nejmladších hasičů, starší tým obsadil z 28 soutěžních družstev 18místo, a nejmladší pak z 22družstev 13. místo, což je při tak velké konkurenci slušný výkon. Poděkování patří všem, kteří se na této akci podíleli, mrzí mne pouze že jsme se nedočkali jakéhokoliv hodnocení, nebo dokonce poděkování ze strany OSH, hlavně proto, že to nebylo z naší strany zadarmo.

 

18. 11. 2017 proběhl podzimní velitelský den, tentokrát ve Vrčeni a téma bylo vše co se týká dopravy a hasičů. Přesto že to bylo téma velmi aktuální zvláště v podání p. Vladaře, nebyl takový zájem ze strany hasičů a tak polovina sborů z našeho okrsku se nezůčastnila, což je veliká škoda.

 

Také v loňském roce jsme měli několik výjezdů k požárům a to 17. 06. 2017 k hořící trávě na pozemku bývalého JZD Vrčeň a podruhé 24. 06. 2017 to hořela tráva při cestě do Čečovic.

 

08. 05. 2017 jsme čerpali vodu ze zatopeného sklepa u pí. Polákové.

 

Akce se starou stříkačkou

 

17. 06. 2017 slavilo SDH Střížovice 120 let od svého založení a naše ukázka na této akci bylo vítané zpestření jejich programu.

08. 07. 2017 nás pozvali hasiči z Nekvasov na oslavu 90 let od založení sboru. Naše stříkačka se těšila velkému zájmu, zrovna tak jako náš prapor, který jsme nesli v průvodu obcí.

 

02. 09. 2017 se náš sbor zůčastnil soutěže v požárním sportu na akci Prazdroj Cup – Plzeňský pivovar. Ukázka hašení s naší starou technikou byla velmi obdivována i přes to, že časy ostatních soutěžících se od toho našeho velmi lišily. Diváci také ocenili to, že si sami mohly vyzkoušet ruční pumpování.

 

08. a 09. 06. 2017 se konala největší akce roku a to hasičské slavnosti spojené s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích. Tato akce se koná 1 x za 3 roky a tentokrát naše výprava čítala 24 členů. Ubytování a strava byla opět zajištěna ve vojenských stanech společně s hasiči z Kaznějova a tak jako minulé roky nebylo ani teď žádných stížností. Tentokrát jsme vystavovali obě staré koňské stříkačky společně s drobnou historickou techniku a vybavením.

Velký zájem byl také o upomínkové předměty, kterých se rozdalo veliké množství a tak jsme Vrčeň opět zviditelnili v očích většiny návštěvníků. Připomínám, že jsme tuto akci navštívili již po páté a stále se zde setkáváme s novými exponáty.

 

Kulturní a společenské akce

 

18. 02. 2017 opět prošel obcí průvod masek, který jsme pořádali. Celkem se i s dětmi sešlo přes 40 masek, každá pak obdržela nazávěr v pohostinství " Na Faře " drobné občerstvení. Hudbu opět obstarali p. Burian a p. Batovec za čož jim děkujeme.

 

18. 3. 2017 pořádal okrsek Čížkov hasičský ples v Železném Újezdě. Účast členů okrsku byla jako v předchozích ročnících velmi dobrá, k čemuž přispěla také kromě hudby i bohatá tombola.

 

15. 04. 2017 proběhla opět ve spolupráci s p. J. Maříkem zabijačka před místním pohostinstvím " Na Faře ", tuto akci jsme zopakovali ještě 09. 12. 217. na obou akcích byl o naše výrobky a maso nemalý zájem a tak se jako vždy vše prodalo.

 

A ještě krátce o dalších drobných akcích:

Stavění máje, pomoc při folklorních slavnostech " Pod vrčeňskou lípou " , dětský den v Srbech, příprava posvíceňské zábavy s promítáním některých našich akcí a přivezení lavic ke kapli sv. Vojtěcha kde o posvícení zaspívala p. E. Adlerová. V prosinci pak zdobení vánočního stromku a pomoc při jeho rozsvícení a v neposlední řadě zajištění občerstvení na školním jarmarku, kde výtěžek z něho byl opět věnován škole.

 

Činnost brigádnická:

 

04. 03. 2017 proběhla brigáda na úklid hasičské zbrojnice a vyklízení fary. Jednalo se o druhou část, kterou obci pronajala církev.

 

23. 04. 2017 jsme probourali a osadili vrátky zeď mezi školou a zahradou kolem kostela, kterou pronajala škole církev.

 

22. 09. 2017 opět proběhl úklid has. zbrojnice a byla opravena střecha na faře, proběhlo zazimování techniky a úklid garáže pod mateřskou školou. Na návsi jsme osadili lavičky, odpadkové koše a vývěsky.

 

V neposlední řadě jsme dvakrát uklízely nepořádek na OÚ po odvozu nebezpečného odpadu, protože občané se zbavovali i věcí, které do něho nepatří a tak ho firma pochopitelně neodvezla.

Některé z těchto brigád jsou obcí dotované a tak jsme rádi, že nám do pokladny přibude nějaká ta koruna. Škoda jen, že na brigády chodí stále jedni a titíž členové a ostatním, zvláště pak některým mladým je to úplně jedno.

 

Jak jste v průběhu mé zprávy jistě postřehli, akcí bylo v loňském roce poměrně dost a proto bych chtěl poděkovat všem členům, kteří se aktivně zůčastňovali všech akcí sboru. Poděkovat bych chtěl také p. Mgr. P. Mašek, MBA, LL.M. a obci Vrčeň, že nám umožnili brigády, podpořili nás při placení upomínkových předmětů na oslavy v Litoměřicích, dále pak zaplacením školitele p. Vladaře na velitelském dnu, zajištěním medailí pro zásahový tým a pod. . Doufám že naše dobrá spolupráce bude trvat i nadále.

 

A to je ode mne vše, pokud jsem na něco zapoměl, tak mne to promiňte. Pouze bych chtěl ještě jednou připomenout našim mladším členům, že již delší dobu čekáme na jejich aktivnější zapojení do činnosti sboru, ale prozatím marně. Musí si uvědomit, že jednou budou naši nástupci a pokud ne, bude to problém.

 

Děkuji Vám, že jste si moji zprávu vyslechli a přeji Vám i Vašim rodinám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde všichni opět za rok sejdeme na 129 VVH vrčeňských hasičů.

Strolený Jiří

starosta SDH Vrčeň


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 18:57 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!