127. výroční valná hromada SDH Vrčeň

[čtvrtek, 16. únor 2017]

Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2016 zpracovaná pro 127.VVH konanou dne 07. 01. 2017

 

 

Bratři a sestry, milí hosté

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na 127. VVH Vrčeňských hasičů a připomenul Vám naši celoroční činnost.

 

Nejprve bych ale chtěl tlumočit slova p. Ing. Karla Richtra starosty SHČMS, který se v hasičských novinách zmiňuje o tom, že se podařilo otevřít nové dotační tituly pro obce a to na nákup nových aut a na opravy a stavby hasičských zbrojnic. Dalším dotačním programem je pomoc při vybavení mladých hasičů získáním finanční podpory z fondu MŠMT. Doposud byla podpora poskytována pouze sportovním klubům. Dále pak připoměl, že celostátní hra " Plamen " , která se týká právě mladých hasičů, vznikla již před 45 lety. V neposlední řadě se pak zmínil o přeregistraci sborů, která proběhla v loňském roce. Jejím důvodem byla změna občanského zákoníku. Na závěr popřál všem hasičům vše nejlepší v novém roce a jim i jejich rodinám poděkoval za dobrovolnou činnost pro sbor.

 

A nyní již k naší činnosti:

 

V loňském roce se náš sbor sešel na 10 výborových schůzích s průměrnou účastí. K řešení bylo vždy hned několik bodů.

VVH v loňském roce byla opět hojně navštívena. Kromě toho jsme v srpnu uskutečnili slavnostní valnou hromadu, na které bylo některým členům předáno ocenění za jejich dobrou práci a za věrnost.

Do sboru jsme v loňském roce přijali dva nové členy a to p. Richarda Schöberla a p. Michala Kovaříka.

V současné době tak má náš sbor 66 členů dospělých a dále pracujeme také se 22 mladými hasiči.

Oslavy:

 

Loňský rok oslavil své 70. narozeniny p. Jan Chodora, 60. narozeniny olavil pak p. Zdeněk Sazima, dále pak své 75. narozeniny oslavil p. Jaroslav Baroch a 65.let se dožili p. Josef Mařík, p. Jindřich Zwrtek a p. Josef Eichler. Všem oslavencům přejeme v dalším životě vše nejlepší, hodně zdraví a kopec štěstí. Doufáme, že i nadále zachovají hasičům svoji přízeň.

 

Soutěže, memoriály a cvičení :

 

16. 04. 2016 se konal velitelský den v Čížkově

 

21. 05. 2016 se konala tradiční noční soutěž v Přešíně. Bylo to poprvé, co se náš sbor této soutěže zůčastnil a naše 5. místo proto bereme jako úspěch. Soutěžilo šest družstev mužů, první místo obsadili hasiči z Hradišťské Lhotky. Proběhly dva útoky, které absolvovalo i družstvo žen, které ale bylo spojeno z několika sborů.

 

04. 06. 2016 proběhlo kolo okrskové soutěže v Čečovicíh. Za krásného počasí se sešlo pouze 8 družstev mužů. První místo obsadili hasiči z Přešína, na místě druhém se umístili hasiči z Tojic a místo třetí patřilo družstvu z Čížkova. Naše družstvo skončilo na pátém místě.

 

30. 07. 2016 oslavil sbor v Železném Újezdě 120 let od svého založení. Svojí účastí jsme podpořili oslavy tohoto výročí.

 

17. 09. 2016 pořádala naše organizace již 16. ročník memoriálu p. Jana Chodory. Tentokrát nám počasí příliš nepřálo, pršelo a hrozilo že bude memoriál odložen. Nakonec se přeci jen po obědě počasí umoudřilo a umožnilo nám memoriál uskutečnit alespoň ve zkrácené verzi. Díky počasí se sešlo pouze 5 družstev mužů a 2 druřstva žáků. V kategorii muži zvítězilo družstvo z Přešína, pěkné druhé místo patřilo našim borcům. Dětskou kategorii vyhrály žáci z Železného Újezda, před Vrčeňskými nadějemi, kterým se příliš nepovedl útok. Musím ještě podotknout že po třetí hodině, kdy soutěž skončila, se opět hustě rozpšelo.

 

08. 10. 2016 pořádal Srbský sbor soutěž o Srbskou proudnici. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, jedno družstvo žen z Přešína a tři družstva dětí. Z mužů zvítězilo družstvo z Přešína a Vrčeň pak byla na místě druhém. V kategorii dětí se umístilo na prvním místě družstvo z Vrčeně na druhém místě se úmístilo družstvo z Železného Újezda a na třetím místě skončilo družstvo ze Zahrádky.

 

5. 10. 2016 se konal v Čečovicích velitelský den.

 

Také v loňském roce měla naše jednotka dva zásahy u požárů. Jendalo se o zahoření komínau p. Valentiniho a dále pak hořela na místním zemědělském družstvu stará suchá tráva.

 

21. 09. 2016 byla naše jednotka povolána na prověřovací cvičení do Nepomuka, kde se prováděl zásah na okresní archiv. Dále pak jsme prováděli čerpání vody do studny u domu č.p. 4 ve Vrčeni. K tomuto domu jsme byli také povoláni při hledání jejich tříleté ztracené holčičky. Vše ale nakonec dobře dopadlo a holčička se našla v pořádku.

 

Akce se starou stíkačkou:

 

11. 06. 2016 oslavil Nepomucký sbor 140let od svého založení. Zde jsme se zůčastnili slavnostní schůze. Kde byl vystaven i náš prapor, spolu s dalšími prapory sousedních sborů. Po slavnostním průvodu jsme provedli na hřišti u školy ukázku hašení se starou stříkačkou, které mělo velký úspěch. Škoda jen, že se nesešlo více místních Nepomuckých občanů.

 

18. 06. 2016 slavil SDH Chlumčany 135 let od založení. Útok s naší starou stříkačkou byl opět obdivován všemi přítomnými.

 

27. 08. 2016 jsme se zúčastnili oslav 80let SDH a 425 let obce Nová Ves u Chlumčan, i zde byl náš útok se starou stříkačkou středem zájmu a stejně tak i náš spolkový prapor.

 

Když byla řeč o našem praporu, chtěl bych připomenout, že jsme ho přivezli v prosinci roku 2008, členům našeho SDH byl představen na VVH 03. 01. 2009 a v tomtéž roce byl vysvěcen při výročí 820 let Vrčeně páterem Holým. Nebyla také zanedbatelná jeho cena a to 80.240,- Kč v ceně je zahrnut tištěný prapor a stuha. Musím také připomenout, že vrčenští občané přispěli částkou téměř 35.000,- Kč, další finance darovali sponzoři a zbytek již pokryla naše pokladna. Poslední stuhu a to devátou nám připnul monsiňor Pavel Posád při svěcení praporu dne 04. 12. 2016.

 

 

Kulturní a společenské akce:

 

 

23. 01. 2016 pořádal náš sbor, společně s SDH Dvorec ples hasičů v hotelu ve Dvorci.

 

13. 02. 2016 jsme opět spolupořádali s SDH Dvorec dětský maškarní ples od 14hod, který od 20 hod vystřídal maškarní ples pro dospělé. Výtěžek z těchto dvou plesů se sčítá a loni činil +738,- Kč

 

06. 02. 2016 se konal tradiční průvod masek obcí. I když je stále těžší a těžší přesvědčit někoho, aby šel do průvodu, sešlo se téměř 30 masek. Což si myslím že je úspěch. Hlavně aby nám alespoň tato situace vydržela i do dalších let.

 

12. 03. 2016 Pořádal náš okrsek hasičský ples v kulturním domě v Železném Újezdě. Účast na tomto plesu byla jako vždy velmi dobrá a k pobavení hostů přispěla zcela jistě i bohatá tombola.

 

28. 05. 2016 Pořádala naše obec společně se Sedlištěm a Srbami ve Vrčeni dětský den. I když akci přerušila průtrž mračen, přesto byla tato akce zdařilá. Největší úspěch u dětí měla pochopitelně pěna, kterou připravili naši kamarádi, hasiči z Koterova.

 

- Dále pak naše organizace osadila popisky na naučnou stezku sv. Vojtěcha, kolem vrchu Štědrý. Tato stezka byla otevřena slavnostně dne 13. 08. 2016 a spolufinancoval ji Plzeňský kraj. Večer pak pokračoval program vystoupením plzeňských herců a poté posvícenenckou zábavou.

 

 

- 19. 03. a 03. 12. 2016 jsme opět pořádali zabijačku před hostincem Na Faře, podíleli jsem se na stavění máje, zdobení a rozsvícení vánočního stromku, zajišťovali jsme pohoštění na školním jarmarku, pomáhali při organizačním zajištění folklorních slavností " Pod vrčeňskou lípou " a pod. .

 

Činnost brigádnická:

 

Naše brigádnická činnost spočívá jednak v údržbě přidělené techniky, úklid požární zbrojnice, čištěním okapů na HZ a pod. . Dále také se spoluprácí s obcí což jsou drobné brigádnické práce, jako čištění okapu a střechy na budově obecního úřadu, úklid větví při prořezávce lip na návsi a další práce po dohodě s OÚ. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni a doufám že to bude tak i nadále. Připomenout ještě musím , že jsme loňský rok obdrželi příspěvek 5.000,- Kč na činnost SDH a 5.000,- Kč na činnost mladých hasičů. Tak jak jsem uvedl ve zprávěna loňské VVH, žádali jsme o dotace z fondu MŠMT pro mladé hasiče. Tato nám byla přidělena a obdrželi jsme 25.000,- Kč na vybavení mladých hasičů. Zakoupen byli dresy a tepláky s potiskem hasiči Vrčeň, čepice, vzduchovka pro brané závody a pod. . Podrobnější informace se dozvíte ve zprávě vedoucích mládeže. Další přínos pro mládež je příspěvek okrsku Čížkov na každého člena 100,- Kč za rok. V neposlední řadě musím zmínit také příspěvek Okresního sdružení hasičů ve výši 5.500,- Kč a 500,- Kč za účast ve hře Plamen. Také letošní rok byla podána žádost na MŠMT o příspěvek z jejich fondu, výsledek však ještě není znám. A ještě něco k mládeži. Dohodli jsme se, že vlek se kterým se jezdí na soutěže, upravíme tak, aby se nechala stříkačka na jeho korbě zajistit a také aby se dobře po lyžinách sundavala. Částečně toto provedla firma Šůs V+M ve Dvorci, ale je to nutné popravit, protože ne vše se jim povedlo.

 

V loňském roce jsem tak jako každoročně navštívili také několik VVH sousedních sborů, zúčastnili jsem se porady zástupců SDH a okrskových porad.

Abych nezapoměl, v loňském roce se nám povedlo sehnat transportér 1+8 od policie ČR, převodem, takže bezplatně. Po úpravách by měl sloužit zejména na dopravu mladých hasičů a jejich stříkačky na soutěže.

 

Pokud jste pozorně poslouchali, jistě jste si řekli že je naše činnost poměrně bohatá. S tím bych s Vámi souhlasil, až na jeden malý detail. Akcí se zůčastňují stále stejní členové a i když jsme loni kritizovali některé nově přijaté členy, situace se nelepší. Naše členská základna stárne a měli by si uvědomit, že brzy budou za činnost sboru zodpovídat oni.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se aktivně podíleli na naší činnosti a díky tomu se o nás ví, nejen v našem okrese.

 

A toto je opravdu vše co jsem Vám chtěl sdělit. Děkuji Vám, že jste si moji zprávu vyslechli a přeji Vám i Vašim rodinám v novém roce 2017 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 128. VVH Vrčeňských hasičů.

Jiří Strolený

starosta SDH Vrčeň


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 16:20 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!