126. výroční valná hromada SDH Vrčeň

[úterý, 2. únor 2016]

Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2015 zpracovaná pro 126 VVH konanou dne 02.01.2016

 

Bratři a sestry, milí hosté

dovolte mi, abych Vás všechny opět po roce přivítal na 126 VVH Vrčeňskýhc hasičů a seznámil Vás s akcemi, které se v loňském roce konaly. Loňský rok byl pro všechny hasiče velmi důležitý hlavně proto, že proběhly volby do výborů jednotlivých organizací a 15. 03. 2015 na okresním schromáždění v Železném Újezdě také volby okresních orgánů. Jak šťastnou ruku jsme při volbách měli se ukáže v nadešlém období.

Vzhledem k financím byl loňský rok štědrejší než předcházející, zejména pak v dotacích z evropské unie a tak byly některé sbory vybaveny novou technikou a byla tak posílena jejich akceschopnost.

Najdou se ale i lidé, kteří se pokouší zneužít dobrého jména a vysoké prestiže dobrovolných hasičů. Důkazem toho jsou tři členové, kteří se pokoušeli založit komoru velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů a chtěli tak rozdělit jednotky, odtrhnout od nich velitele a rozhodovat za ně. Toto bylo zatím všemi členy sdružení odmítnuto a věřím, že ani my nebudeme tuto komoru podporovat.

 

A nyní již k naší činnosti.

 

V loňském roce se výbor naší organizace sešel na devíti výborových schůzích s průměrnou účastí a vždy na nich bylo k řešení několik úkolů. Loňská VVH byla, tak jako každý rok hojně navštívena, což svědčí o zájmu členů o chod naší organizace. V současné době má náš sbor 48 mužů a 16 žen. Sbor pracuje také s 25 mladými hasiči ve věku 6 – 15 let.

V roce 2015 jsme přijali 1 nového člena a to Martina Krátkého.

Loni oslavilo hned několik našich členů svá významná životní jubilea. 80 let oslavil náš nejstarší hasič p. B. Kvarda, 75 let oslavil p. F. Šimánek, 65 let oslavil p. V. Šůs a 60 let pak oslavili p. L. Kovářík a pí. M. Chejlavová. Všem jubilantům byl předán drobný dárek s přáním pevného zdraví do dalších let.

Soutěže, memoriály a cvičení

 

18. 04. 2015 Se konal jarní velitelský den v Čížkově s účastí 3. našich členů.

 

06. 06. 2015 Pořádal SDH Čečovice okskovou soutěž v klasice. Soutěž probíhala za úmorného vedra a zúčastnilo se jí 11 družstev mužů. Naše družstvo obsadilo krásné 4. místo, stupně vítězů obsadila družstva z Čížkova, Tojic a Přešína. Družstva žen se soutěže nezůčastnila.

 

19. 09. 2015 Náš sbor pořádal již 15. ročník memoriálu p. J. Chodory. Zúčastnilo se ho 5 družstev mužů a 3 družstva dětí. Naši muži obsadili opět 4. místo za družstvy z Hradišťské lhotky, Přešína a Sedliště. Naše děti obsadili 1 a 2 místo před družstvem ze Zahrádky. Program zpestřilo vystoupení pí. Rážové, která předváděla se svým psem zadržení pachatale. Všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu akce patří poděkování.

10. 10. 2015 Pořádal SDH Srby tradiční soutěž o Srbskou proudnici. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev mužů, 2 družstva žen a 3 družstva dětí. Naši muži zde obsadili 3 místo za družstvy z Přešína a Sedliště, děti pak obsadili 1 a 2 místo.

 

17. 10. 2015 Pořádal SDH Přešín podzimní velitelský den, z našeho sboru se tohoto dne zůčastnilo 5 členů.

 

V loňském roce byl náš sbor povolán ke třem požárům. Jednalo se o zahoření elektrického rozvaděče u p. J. Maška, dále pak následovalo hašení suché hořící trávy v areálu zemědělského družstva a v poslední řadě se jednalo o požár komínu u p. Kotěšovce. Všechny tři zásahy proběhly úspěšně a výjezdová jednotka za ně zasluhuje poděkování.

 

 

Akce se starou koněspřežnou stříkačkou

 

16. 05. 2015 Jsme se zúčastnili oslav 110 let od založení SDH v Tlučné. V bohatém programu těchto oslav, se náš prapor a ani stříkačka rozhodně neztratili a rovněž provedení útoku se velmi líbilo.

 

04. 07. 2015 Jsme byli pozváni na oslavu 110 let od založení sboru SDH Želvice. I zde mělo naše vystoupení velký ohlas a přispělo tak k důstojnému průběhu oslav.

 

15. 08. 2015 Slavil SDH Kramolín 120 let trvání sboru. Náš prapor a útok se starou stříkačkou znovu zpestřil program oslav.

Ke staré stříkačce z roku 1927 bych chtěl ještě podotknout, že se nám v loňském roce podařilo převést stříkačku od obce do majetku hasičů, tak jak to bylo při jejím zakoupení.

 

 

Kulturní a společenské akce

 

21. 01. 2015 Pořádal náš sbor, společně s SDH Dvorec ples hasičů v hotelu ve Dvorci.

 

14. 02. 2015 Prošel naší obcí masopustní průvod. Který čítal téměř 30 masek. Opět zde zahráli muzikanti ze Srb a to p. Burian a p. Batovec.

 

21. 02. 2015 Jsme spolupořádali s SDH Dvorec od 14:00 hod dětský maškarní ples, na který od 20:00 hod navázal maškarní ples pro dospělé.

 

14. 03. 2015 Pořádal náš okrsek již tradiční hasičský ples v Železném újezdě. Ples byl opět velmi hojně navštíven a bohatá byla také tombola.

 

28. 03. 2015 Jsme pořádali zabijačku před hostincem Na Faře ". Akce byla velmi zdařilá, a opakovali jsme ji 05. 12. 2015 taktéž s velikým úspěchem.

30. 05. 2015 Proběhl v Sedlišti dětský den na kterém jsme se podíleli ukázkami naší techniky.

 

04. 06. 2015 Jsme pomáhali při organizaci folklorních slavností Pod vrčeňskou lípou

 

05. 07. 2015 Jsme spolupořádali divadlo Putování za svatým Vojtěchem v rámci akce 6 týdnů kultury Plzeň, které proběhlo u kaple sv. Vojtěcha.

 

03. 10. 2015 Pořádal náš sbor zájezd do jižních Čech. I přes velkou propagaci nebyl zájem tak velký jak jsme čekali, a tak na něj odjelo pouze 40 lidí. I přesto si myslím, že akce byla poměrně zdařilá.

 

Dále pak jsme se podíleli na stavěné máje, zdobení a rozsvícení vánočního stromku v obci, zajišťovali jsme i občerstvení při dětském školním jarmarku a pod. .

 

 

Činnost brigádnická

 

Tak jako každý rok se naše činnost zaměřila na úklid a údržbu hasičské zbrojnice a veškeré techniky kterou máme k dispozici.

Podíleli jsme se na osazení značek pro obec, prořezávání větví pod elektrickými vodiči, úklidu v č.p. 12 a následném zabedněním rozbytých oken tamtéž, číštěním okapů na kostele a na hasičské zbrojnici a pod. .

Z toho všeho vyplívá, že spolupráce hasičů s obcí je na dobré úrovni a je jen na nás všech, aby to tak zůstalo i nadále.

Připomenout ještě musím i to, že jsme loňský rok obdrželi od obce příspěvek 5000,- Kč na činnost kroužku mladých hasičů a 5000,- Kč na činnost SDH. Aby činnost mladých hasičů byla ještě více posílena finančně, zažádali jsme o dotaci na ministerstvo školství a tělovýchovy, kde je možné hotovost čerpat. Bohužel jsme do dneška neobdrželi vyjádření kompetentních orgánů.

 

To co jste zde dosud slyšeli je v kostce veškerá naše práce v uplynulém roce. Můj názor je ten, že činnost našeho sboru je bohatá. Nesmíme si ale myslet že již nemáme co zlepšovat, zejména při práci s mladšími členy. Loni jsme zde kritizovali práci některých nově přijatých členů a ani letos se jejich činnost nezlepšila.

Ale abych jen nekritizoval, chtěl bych vyzdvihnout práci některých aktivních členů a poděkovat jim za jejich iniciativu. Nebudu jmenovat ale každý si z toho poděkování vezme tak velký díl, jaký si zaslouží.

 

A toto je již opravdu vše, co jsem Vám chtěl sdělit. Děkuji Vám, že jste moji zprávu vyslechli až do konce, a přeji Vám i Vašim rodinám v novém roce 2016 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 127 VVH Vrčeňských hasičů.

Starosta SDH Vrčeň Jiří Strolený


vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 16:48 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!