125. výroční valná hromada SDH Vrčeň

[pátek, 9. leden 2015]

Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2014 zpracovaná pro 125 VVH dne 03. 01. 2015

 

Bratři a sestry, milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás všechny po roce opět přivítal na VVH Vrčeňských hasičů, která je již 125. . Chtěl bych Vás všechny seznámit s akcemi konanými v roce 2014 a připomenout Vám, v čem byl tento rok úspěšný a v čem byl zase úspěšný méně.

Tento rok bude pro všechny hasiče velmi důležitý, neboť se budou konat volby do výborů jednotlivých organizací a na okresním shromáždění proběhnou také volby do okresních orgánů. Budeme doufat, že všichni voliči budou mít šťastnou ruku a budou zvoleni jen ti, kteří to myslí s hasiči dobře a povedou je stále k lepším výsledkům.

 

A nyní již k naší činnosti:

V loňském roce se výbor organizace sešel na devíti schůzích s průměrnou účastí, k řešení bylo vždy několik úkolů. VVH byla opět navšívena hojně, což svědčí, že členové hasiči mají o činnost sboru zájem. V součastné době čítá náš sbor 63 členů, z čehož je 47 mužů a 16 žen. Ve sboru je také 21 mladých hasičů ve věku 7 až 15let.

V loňském roce jsme přijali čtyři nové členy a to p. Dáňa Patrik, p. Dáňa Miroslav, pí Bělochová Aneta a pí. Nauschová Marie, kteří posílili naše soutěžní družstva. Naše řady naopak opustili dva členové, vystoupením a převodem do jiné organizace.

Rozloučit jsme se museli také s p. Ing. Vladimírem Kotrbou, který dne 18. ledna 2014 zemřel. Čestná stráž u rakve a kytice bylo to poslední, co jsme pro něho mohly udělat.

V loňském roce jsme také navštívili dva naše členy a to p. Ladislava Chodoru a p. Jaroslava Vavříka, kteří oslavili 65 let. Předali jsem jim drobné dárky s přáním pevného zdraví do dalších let.

 

Soutěže a memoriály:

31. 05. 2014 : pořádal SDH Čížkov okrskovou soutěž v kalsických disciplínách. Soutěže se zúčastnilo devět družstev mužů a dvě družstva žen. Naše družstvo mužů obsadilo 3. místo za hasiči z Čížkova a z Přešína. Ženy opět potvrdily, že patří v okrsku k nejlepším a zvítězily nad ženamy z Přešína. Naše obě družstva si tak zajistila účast na okesním cvičení. Soutěž proběhla v klidu, měla dobrou úroveň, ke které přispělo také pěkné počasí.

 

06. 09. 2014 : se konalo okresní cvičení, které mělo proběhnout v Letinech, ale naposlední chvíli se kvůli technickým problémům přesunulo do Nepomuka. Soutěže se zúčastnilo 9 družstev mužů a 4 družstva žen. Vzhledem k počtu sborů v okrsku je to ale zoufale málo. Družstvo mužů z Vrčeně se umístilo na pěkném 4. místě. Ženám se nepovedl útok a po sporném rozhodnutí rozhodčích byly diskvalifikováni, a tak obsydili až 4. místo. Přesto patří všem soutěžícím poděkování za jejich výkony a přejeme si, aby se v okresní soutěži objevovali pravidelně.

 

27. 09. 2014 : pořádal náš sbor již tradiční memoriál p. J. Chodory, který byl již 14. Za příjemného počasí soutěžilo na louce p. J. Velíška 15 družstev hasičů ve třech kategoriích. V kategorii muži soutěžilo 7 družstev, v kategorii žen soutěžila 2 družstva a v kategorii děti se utkalo hned 6 družstev.

Výkony všech soutěžících, zejména pak dětí, zasluhují velké uzání. Muži se umístili na 4. místě, putovní pohár si opět odvezlo družstvo mužů z Hradišťské Lhotky, ženy opět porazily své soupeřky a obsadili tak 1. místo. Dvě dětská družstva z Vrčeně obsadila 4. a 5. místo, zde zvítězilo družstvo dětí z Nepomuka, zejména proto, že soutěžící měly věkovou převahu. Vloženou disciplínu Přetahování lanem jsme letos poprvé museli přenechat hasičům za Srb, na které jsme tentokrát bohužel nestačili. Soutěž se, podle mého názoru, velmi vydařila, k čemuž přispělo pěkné počasí a i občerstvení p. Tomáše Pečenky. Poděkování patřívšem zúčastněným, dále také p. J. Barochovy za dodávku el. Proudu a v neposlední řadě také sponzorůmza věcné dary.

 

11. 10. 2014 : konal sousední sbor ze Srb tradičně poslední soutěž roku a to soutěž o Srbskou porudnici, které se zúčastnilo 6 družstev mužů a 3 družstva dětí. Naši muži obsadili 4. místo, děti pak 1. a 3. místo. Soutěž to byla zdařilá, zaujaly opět výkony dětí.

 

 

Dále se pak naši členové zúčastnili:

 

22. 02. 2014 : VVH okrsku v Zahradce

 

26. 02. 2014 : Velitelského dne ve Vrčeni

 

18. 10. 2014 : Velitelského dne v Železném Újezdě

 

18. 11. 2014 : porady představitelů v Nepomulu a dále pak několika VVH okolních sborů.

 

Akce se starou keněspřežnou stříkačkou:

 

10. 05. 2014 : Byl náš sbor pozván an oslavy 150let od založení hasičů v Čechách a 140 let SDH Stod. Ve Stodě proběhla v dopoledních hodinách slavnostní schůze k oběma výročím, na které byli odměněni vyznamenáním někteří členové hasičů okresu Plzeň – jih. Odpoledne se pak konal slavnostní průvod na místní stadion, kde proběhly ukázky různých hasičských cvičení. Náš prapor, spolu s dalšími třinácti prapory sborů okresu Plzeň – jih, byl dekorován stuhou určenou k tomuto výročí. Ocenit musíme také to, že jsme z okresního sdružení hasičů získali poděkování za účast na této akci.

24. 05. 2014 : se náš sbor zúčastnil oslav 120 let od založení sboru SDH Čmelíny. Oslavy začaly průvodem obcí a položením věnců k pomníku padlých. Náš prapor, společně s dalšími prapory, byl nesen v čele průvodu a přispěl tak k důstojnému zahájení akce. Při předvádění útoku s naší starou stříkačkou se vyskytly určité problémy s anstartováním, a tak tento útok nebyl zrovna ukázkový. Přesto se celá akce vydařila, i když ji průtrž mračen nachvíli přerušila.

 

06. - 07. 06. 2014 : se konala jedna z největších akcí roku a to hasičské slavnosti spojené s výstavou historické hasičské techniky v Litoměřicích. Tato akce se koná jednou za 3 roky a mezi hasiči je velmi vyhledávaná. Ani náš sbor nemohl na této akci chybět. Naše výprava čítala tentokrát 14 členů a zúčastnili jsme se jí již po čtvrté.

Opět bylo ubytování ve vojenských stanech, společně s hasiči z Kaznějova, se kterými jsme měli zajištěno také společné stravování v jejich polní kuchyni. Opět byla dovezena z našeho sboru stará technika a některé dobové předměty. O vše co se vystavovalo, byl z řad návštěvníků velký zájem. Sobota započala velkým průvodem z Litoměřického náměstí až na výstaviště.

Dostalo se nám velké cti tento průvod zahajovat požárním útokem na náměstí před tribunou plnou významných hostů. I když jsme měli z tohoto vystoupení obavy, mělo velký ohlas právě proto, že bylo pojato jako parodie. Jsme velmi rádi, že nám byla prokázána tato čest.

Součástí výstavy byla také soutěžo nejhezčí prapor. Přihlášku jsme také odeslali, ale i když si myslíme, že náš prapor je nejlepší, na čelních místech jsme se neumístili.

K této výstavě se váže ještě jedna věc, a to je pořízení nových dobových přileb. Již delší dobu jsme se snažili nalézt kontakt na výrobce těchto přileb, ale stále se nám to nedařilo. Až na jaře loňského roku byl tento kontakt náhodně objeven. Po dohodě s výrobcem, jsme tyto helmy objendali, i když je termínověnešlo vyrobiz do Litoměřických slavností a dodávka byla přislíbena až v prosinci. Toto se splnilo, atak několik členů našeho sboru odjelo 20. 12. 2014 do Okřížek, kde je sídlo výrobce, a tyto přilby jsme přivezli.

Při této příležitosti nám byla nabídnuta prohlídky hasičského muzea v Heralticích, které bylo velice pěkné.

 

13. 09. 2014 : pořádal SDH Kaznějov oslavy 120let od založení sboru. V celodenním programu mělo své místo také vystoupení naší historické stříkačky. Po příjezdu na místo požáru byl proveden požární útok stejný jako v Litoměřicích a měl veliký ohlas. Za celý den se zde vystřídalo mnoho ukázek a den byl zakončen taneční zábavou.

Kamarádům z Kaznějova jsme předali dárek, a to model jejich historické Ereny i s polní kuchyní, který je vzal za srdce.

 

 

 

Kulturní a společenské akce

 

25. 01. 2014 : pořádal náš sbor společně s SDH Dvorec šestý ples hasičů v hotelu ve Dvorci.

 

15. 02. 2014 : naše obec opět uvítala při masopustním průvodu různé masky, bylo jich cca 30 a opět zahráli muzikanti ze Srb a to p. Burian a p. Batovec, kteří průvod doprovázeli.

 

08. 03. 2014 : pořádal náš okrsek hasičský ples na sále v Železném Újezdě. Opět byl velmi hojně navštíven a tombola se opět vyvedla.

 

15. 03. 2014 : jsme spolupořádali s SDH Dvorec od 14ti hodin dětský maškarní ples, po kterém od 20ti hodin následoval maškarní ples pro dospělé. Hotel ve Dvorci byl, zejména na dětský ples, opět vyprodán.

 

29. 03. 2014 : pořádal náš sbor tradiční zabijačku před hostincem Na Faře. Znovu se prodalo všechno amso, jelítka i jaterničky a akce se velice zdařila. Tato se pak opakovala 22. 11. 2014 se stejným výsledkem.

 

30. 04. 2014 : proběhla pomoc při stavění máje a opékání prasátka

 

12. 06. 2014 : společně s OÚ jsme spolupořádali malé folklorní slavnosti Pod vrčeňskou lípou

 

14. 06. 2014 : proběhla pomoc při organizaci společného dětského dne obcí Vrčeň + Srby + Sedliště konaného tentokrát v Srbech.

 

06. 07. 2014 : organizace dnu kultury. Jednalo se o divadelní představení u kaple sv. Vojtěcha.

 

29. a 30. 11. 2014 : proběhlo na návsi zdobení vánočního stromku a pomoc při jeho slavnostním rozsvícení.

 

10. 12. 2014 : jsme pomáhali s organizováním školního jarmarku při místní základní škole.

 

26. 12. 2014 : pořádali jsme vánoční turnaj ve stolním tenise.

 

Činnost brigádnická

 

Tak jako loňský rok, se zaměřila zejména na údržbu a úklid hasičské zbrojnice a všech stříkaček, které máme k dispozici.

 

 

Dále bych se chtěl ještě zínit o tom, že obec Vrčeň nám zakoupila přívěsný vozík, který nám slouží zejména na dopravu stříkačky na dětské soutěže, dále pak nový kompresor, zaplatila za opravu Avie a v současné době probíhá generální oprava vozidla Niva. Za vše obci děkujeme, a doufáme, že i nadále bude naše spolupráce oboustraná.

 

Pokud jsem na nic nezapoměl, mělo by to být vše, čehož jsme v 2014 dosáhli. K této zprávě budou ještě patřit zprávy od velitele a od vedoucích dětského družstva, kteří podrobněji rozvedou činnost svého úseku. Hodnocení naší činnosti sice přísluší revizní komisi, přesto si dovolím ještě několik slov. V roce2013 jsme přijali 5 nových členů v domění, že nám pomohou hlavně v soutěžním družstvu. Bohužel ochota soutěžit je u něktrerých mizivá a některé z nich jsme neviděli celý rok vůbec. Proto je třeba, aby se nad sebou zamysleli a zlepšili svůj přístup k organizaci. Na druhé straně bych chtěl pochválit aktivní členy sboru, například p. T. Chouně, který vyrobil přepravní vozík na PS-12 a vozil zdarma děti na soutěže, dále pak pí. L. Strolenou za vedení kroužku dětí, členy výboru, kteří se pravidelně účastní jak schůzí, tak všech akcí sboru a v neposlední řadě i všechny členy, kteří se aktivně zapojují do činnosti hasičů, která je velmi různorodá.

 

Děkuji Vám, že jste moji zprávu vydrželi poslouchat až do konce, chtěl bych Vám i Vašim rodinám popřát v novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 126 VVH Vrčeňských hasičů.

Jiří Strolený v.r.

starosta SDH Vrčeň


vložil: Starosta [Zprávy z VVH] 10:19 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!