Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti

[úterý, 11. březen 2014]

v souvislosti se změnou organizace odborné přípravy jednotek SDH obcí a podniků, která nastala na začátku letošního roku vydáním nového pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 3/2014 ze dne 27.1.2014 si Vás dovolujeme informovat o nových termínech kurzů odborné způsobilosti velitelů, velitelů družstev a strojníků, které jsou pořádány pro členy dobrovolných jednotek v hasebních obvodech stanic ÚO Plzeň.

Od roku 2014 probíhají kurzy odborné způsobilosti vycházející z §72 z. 133/1985 Sb. o požární ochraně následovně:

Odborná příprava k získání nebo prodloužení způsobilosti VELITELÉ a velitelé družstev dobrovolných jednotek

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin v prezenční formě přípravy nebo v rozsahu 24 hodin v prezenční formě přípravy při absolvování kurzu V-40 e-learningovou formou (16 hodin se prování elearningem z domova). Absolvují pouze noví velitelé zařazení do funkce velitel nebo velitel družstva v jednotce SDH obce nebo podniku v kurzu „V-40.“

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti - v rozsahu 8 hodin. Absolvují všichni velitelé jednotek a velitelé družstev každoročně, minimálně však třikrát v průběhu 5 let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „V-8“. Po této odborné přípravě se po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení podrobí zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti. Pokud se v cyklu pěti let od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení nezúčastní alespoň tří uvedených odborných příprav v kurzu 8 hodin, musí po pěti letech od vydání osvědčení absolvovat odbornou přípravu k získání způsobilosti v rozsahu 40 hodin nebo v rozsahu 24 hodin při absolvování kurzu V-40 e-learningovou formou. Pro velitele, kteří mají vykonávat přezkoušení odborné způsobilosti po 5 letech v r. 2014 a 2015 je pro toto přechodné období stanovena výjimka, nemusí tedy během zkrácené doby absolvovat 3 cyklické kurzy V-8, ale pouze jeden cyklický kurz ročně.

STROJNÍCI jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 40 hodin v prezenční formě. Absolvují pouze noví strojníci zařazení do funkce v jednotce kategorie JPO II nebo III v kurzu „S-40.“

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16 strojníků jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“.

STROJNÍCI jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS

a) odborná příprava k získání způsobilosti - v rozsahu 8 hodin v prezenční formě. Absolvují noví strojníci zařazení do funkce v jednotce kategorie JPO V nebo VI, která nedisponuje CAS v kurzu „S-8“.

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-8“.

STROJNÍCI jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS

a) odborná příprava k získání způsobilosti- v rozsahu 16 hodin v prezenční formě. Absolvují noví strojníci zařazení do funkce v jednotce kategorie JPO V nebo VI, která disponuje CAS v kurzu „S-16“.

b) odborná příprava k prodloužení způsobilosti – absolvují všichni strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků až po pěti letech od vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti v kurzu „S-16“.

Funkce Odborná příprava k získání způsobilosti Odborná příprava k prodloužení způsobilosti
Velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků 40 hodin 8 hodin každý rok
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III 40 hodin 16 hodin po pěti letech
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které nedisponují CAS 8 hodin 8 hodin po pěti letech
Strojníci jednotek SDH obcí kategorie JPO V a jednotek SDH podniků, které disponují CAS 16 hodin 16 hodin po pěti letech

 

V letošním roce budou pro ÚO Plzeň probíhat následující kurzy:

V-8 Pro všechny velitele a velitele družstev bez ohledu na kategorii JPO, povinná je účast na 3 kurzech během 5 let (v jednom roce pouze 1 kurz). Termíny a místo konání: 15.3., 16.3., 22.3., 23.3., 29.3., 30.3. na PS Plzeň-Košutka

Přihlášení: pouze elektronicky !!! (http://www.hzscr.cz/clanek/prihlaseni-na-kurz-v-8.aspx )

V-40 Pro nové velitele a velitele družstev JPO všech kategorií.

Termíny a místo konání: 8.4. - 12.4. 2014 ŠS Třemošná 11. - 13.9. 2014 ŠS Třemošná

Přihlášení: písemná přihláška

S-8 Strojníci v jednotkách bez CAS – účast 1 x 5 let.

Termíny a místo konání: 16.3.2014 PS Slovany 29.3.2014 PS Přeštice 18.3.2014 Drahotín

Přihlášení: bez přihlášky

S-16 Strojníci v jednotkách s CAS – účast 1 x 5 let.

Termíny a místo konání: 29. - 30.3.2014 PS Slovany 5. - 6.4.2014 PS Přeštice 18. - 19.3.2014 Drahotín

Přihlášení: bez přihlášky

S-40 Základní kurz pro strojníky JPO kategorie II a III

Termíny a místo konání: 13. - 17.5.2014 ŠS Třemošná

Přihlášení: písemná přihláška

Kompletní seznam kurzů odborné způsobilosti pořádaných HZS Plzeňského kraje, ÚO Plzeň vč. specializačních kurzů naleznete na našem webu www.hzspk.cz – v sekci „Jednotky požární ochrany“ - „Kurzy odborné způsobilosti“. Bližší informace poskytne mjr. Ing. Jan Kolář, ÚO Plzeň, vedoucí pracoviště IZS a služeb, tel. 950 331 164.


vložil: Starosta [Aktuality] 18:53 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!