124. výroční valná hromada SDH Vrčeň

[pondělí, 6. leden 2014]

Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2013 zpracovaná pro 124. VVH dne 4. 1. 2014

Bratři a sestry, milí hosté,

dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 124. VVH SDH Vrčeň, seznámil Vás s činností organizace a připomenul akce, které proběhly v loňském roce. Tak jako každý rok se nám ne vše povedlo, ale myslím si, že i tak jsme se trochu připomenuli, a to nejen v rámci okrsku.

A nyní již k naší činnosti

V loňském roce se výbor organizace sešel na 8. schůzích, účast členů by se mohla trochu zlepšit, ale i tak se podařilo vyřešit většinu problémů sboru. VVH se jako vždy zúčastnila opět převážná část členů, toto svědčí o tom, že je zájem o činnost organizace. V současné době má náš sbor 62 členů dospělých, z toho je 15 žen, 47 mužů a máme i 15 dětí ve věku 9 – 13 let. Nejstarším členem sboru je p. B. Kvarda, který oslavil v loňském roce krásné 78 narozeniny, služebně nejstarším hasičem je p. J. Kuchynka, který je členem sboru již 52 let.

V loňském roce jsme přijali jednu členku a to pí. M. Chouňovou, která se ihned zapojila do ženského družstva. Letos plánujeme přijetí dvou nových členů a to p. Patrika Dáňu a p. Miroslava Dáňu, kteří se již zúčastnili některých akcí v loňském roce a doufáme, že budou posilou soutěžního družstva.

Tak jako každý rok jsme i letos navštívili několik jubilantů, kterým jsme předali drobné dárky jako odměnu za jejich práci ve sboru. 70 let oslavili v plném zdraví p. F. Maršalík, p. F. Holý a p. F. Brudna, 60 let pak oslavili p. V. Chodora st. a p. J. Strolený st. Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a životního optimismu.

Soutěže, memoriály a školení

01. června pořádal SDH Čečovice okrskovou soutěž v klasických disciplinách. Zúčastnilo se ho deset družstev mužů a tři družstva žen. Ženy z SDH Vrčeň zde předvedly svůj stabilní výkon a obhájily prvenství před družstvy žen z Přešína a Žel. Újezda. Naši muži tentokrát trochu propadli a skončili až na 7 místě. První místo obsadilo družstvo z Čížkova. Je třeba také připomenout, že celá soutěž, která probíhala na louce u potoka, byla provázena vytrvalým deštěm a jak překážková dráha, tak i požární útok se topil ve vrstvě bláta. Náš sbor, kromě soutěžení měl na starosti dodávku vody při požárním útoku, což zajišťovala naše stříkačka DS-16. Velmi nám také pomohly vysílačky, které nám pořídila obec. Všichni zúčastnění zasluhují velký obdiv, že i v těchto podmínkách dokázali soutěžit.

22. června pořádal SDH Sedliště memoriál S. Horníka. Účast družstev byla hojná. V kategorii muži startovalo 7 družstev, v kategorii žen 3 družstva a v dětské kategorii soutěžilo hned 5 družstev. Naše ženy obhájily prvenství, děti obsadily 1 a 3 místo, muži se tentokrát nezúčastnili a první místo v kategorii mužů obsadili muži z Přešína.

07. září pořádal náš okrsek okresní kolo soutěže v klasických disciplinách. Naše ženy, které postoupily na toto kolo, obsadily krásné třetí místo ze sedmi startujících družstev. Zaslouží si proto náš obdiv, protože dokázaly porazit i některé favority. Na druhé straně mě zaráží fakt, že na přípravě i organizaci soutěže se podílelo jen velmi málo sborů okrsku i když tuto účast potvrdili.

28. září pořádal náš SDH již 13 ročník memoriálu p. J. Chodory, opět na louce u mlýna p. J. Barocha. Sešlo se na něm osm družstev mužů, jedno družstvo žen a čtyři družstva dětí. Naše dvě družstva mužů obsadila celkově třetí a páté místo, zvítězilo opět družstvo mužů z Přešína. Ženy zde neměli konkurenci, přesto nezklamaly a porazily i některá družstva mužů. Naše dvě družstva dětí obsadila první a třetí místo. Poděkování patří nejen těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci, ale i těm, kteří svými výkony přispěli ke zdárnému průběhu memoriálu. Počasí nám tentokráte přálo a tak nezbývá než poděkovat také p. J. Velíškovi, na jehož louce se memoriál koná.

12. října se konala v Srbech soutěž o Srbskou proudnici. Tentokrát měla Vrčeň zastoupení ve všech kategoriích. Muži obsadili ze šesti družstev krásné třetí místo, zvítězilo zde opět družstvo z Přešína. Ženy porazily družstvo ze Zahrádky a skončili tak na prvním místě. Naše dvě družstva dětí obsadila první a druhé místo, družstvo dětí ze Zahrádky se muselo spokojit se třetím místem, zejména proto, že jejich věkový průměr nebyl ani 6let.

Dále se naši členové zúčastnili:

23. února VVH okrsku v Srbech

23. března Velitelského dne v Zahrádce

19. října Velitelského dne, opět v Zahrádce, kde proběhla dálková doprava vody přes čtyři stroje.

29. října porada představitelů sboru v Nepomuku

Dále několika VVH okolních sborů.

Akce se starou koněspřežnou stříkačkou

04. května byla naše stříkačka pozvána na slavnostní otevření hasičského muzea do kláštera v Chotěšově. Po slavnostním otevření, které provedli čelní představitelé veřejného života i hasičů, proběhla ukázka stříkání s naší starou stříkačkou a i zde se setkala s velkým ohlasem.

31. května jsme se zúčastnili jízdy historických hasičských vozidel v Plzni, kde naše stříkačka předvedla, po slavnostní jízdě plzní, že dokáže stále ještě dobře plnit své úkoly. Naše ukázka U branky měla opět velký ohlas, škoda jen, že nám nepřálo počasí.

03. srpna si nás pozval sousední sbor ze Čmelín na ukázku zásahu s naší starou technikou. Ukázka proběhla při akci Čmelínské šplouchání která se koná již několik let. I zde měla naše ukázka úspěch a díky velkému horku nikomu nevadilo, že byl trochu postříkán.

Kulturní a společenské akce

26. ledna pořádal náš sbor, společně s SDH Dvorec 5. Hasičský ples v hotelu ve Dvorci.

09. února prošel naší obcí tradiční masopustní průvod, který čítal asi 35 masek. Velkou zásluhu na úspěšnosti akce měli také muzikanti p. Burian a p. Helma ze Srb, kteří průvod doprovázeli.

23. února opět náš sbor ve spolupráci s SDH Dvorec spolupořádali v hotelu dvorec maškarní ples. Od 14 hod zde řádily děti, a od 20 hod pak dospělí. Večerní rej pro dospělé byl pak zpestřen vystoupením s erotickou tématikou.

16. března pořádal náš okrsek hasičský ples v Železném Újezdě. Tak jako v minulých létech byl opět hojně navštíven, tombola byla opět velmi bohatá.

06. dubna se ve Vrčeni před hostincem uskutečnila zabijačka, která měla opět velký ohlas. Kromě masa se prodalo i 610 jaternic a 300 jelit.

Další akce, na kterých jsme se podíleli:

30. dubna pomoc při stavění máje, opékání prasete.

05. května organizace při pořádání dne vítězství a čestná stráž u pomníku padlých na návsi.

25. května jsme se podíleli na přípravě a organizaci společného dětského dne, konaného tentokrát ve Vrčeni.

13. června spolupráce při pořádání folklorních slavností Pod vrčeňskou lípou “.

10. srpna stavba podia, stanů, rozmístění lavic a stolů na posvíceňskou zábavu.

Prosinec rozsvícení vánočního stromku

14. prosinec pomoc při organizaci školního jarmarku

26. prosinec pořádání turnaje ve stolním tenise.

Činnost brigádnická

Byla tentokrát zaměřena na hasičskou zbrojnici, kde jsme prováděli drobné úpravy, údržbu, čištění okapů a střechy apod.

Jinou brigádu jsme loňský rok neuskutečnili, a tak nám z této činnosti nepřibyla do pokladny ani koruna. Doufáme, že se toto letos zlepší a že stav naší pokladny stoupne.

Loňský rok jsem se zmínil také o tom, že při rekonstrukci obecního rozhlasu se pamatovalo na hasiče a to vysílačkami a také novým svoláváním hasičů při požáru. Vysílačky se již několikrát osvědčily, ale se svoláváním pomocí rozhlasu, jsou stále ještě problémy. Již několikrát nás jeho houkání svolalo do hasičské zbrojnice, ale pouze jednou to bylo oprávněně, kdežto vše ostatní byli plané poplachy. Doufáme, že se toto vyřeší, a že nebude již dále strašit výjezdovou jednotku i občany.

Ještě bych se chtěl zmínit o jedné akci a to o setkání historické hasičské techniky v Litoměřicích. I když bylo vše připraveno, ale vzhledem k loňským povodním bylo nutno tuto akci zrušit. Akce byla přesunuta na letošní rok a to na 6. a 7. června. Máme proto na přípravu o rok více. Jak většina z Vás možná ví, sháníme ke staré stříkačce nové chromové helmy. Zatím jsme na ně sehnali příspěvek 15.000,- Kč od firmy ŠŮS V+M s r.o. za což velmi děkujeme, ale nedaří se nám sehnat žádaného výrobce, ani kontakt na něj. A tak Vás prosím, kdyby někdo z Vás měl nějaké informace o těchto helmách, aby si je nenechal jen pro sebe.

To bylo v kostce vše, čehož jsme loňský rok dosáhli. Na moji zprávu budou ještě navazovat zprávy velitele, vedoucích dětského družstva atd. Všem bych jim chtěl poděkovat za jejich celoroční práci pro sbor, nemohu opomenout ani p. T. Chouně, který celý rok vozil děti na soutěž firemním autem zcela zdarma. Dále pak děkuji všem členům výboru, kteří se podíleli na dobrém chodu organizace i všem členům sboru, kteří svou činností podpořili dobré jméno SDH Vrčeň.

Moje zpráva je u konce a tak bych Vám i Vašim rodinám chtěl popřát v novém roce 2014 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti a doufám, že se zde znovu všichni sejdeme za rok na 125. VVH vřčenských hasičů.


Donesené daryZpívaná po schůziPoslední porada před zahájením schůzeDebata po schůziTito se o nás celý večer starali124. výroční valná hromada SDH Vrčeň [2014]Hosté z okolních sborů

vložil: Strolda [Zprávy z VVH] 19:42 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!