123. výroční valná hromada SDH Vrčeň

[úterý, 8. leden 2013]

Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2012 zpracovaná pro 123. VVH dne 5. 1. 2013

 

Bratři a sestry, milí hosté,

 

dovolte mi, abych Vás i já přivítal na 123.VVH SDH Vrčeň a připomenul Vám, čeho jsme za loňský rok dosáhli. Troufám si říci, že naše činnost, tak jako každý rok, byla bohatá po všech stránkách. Neznamená to ale, že by naše činnost nemohla být bohatší, zejména pak aktivnějším zapojení některých členů sboru tak, aby i nadále hasiči stáli v popředí veškerého dění v obci a okolí.

 

Nyní již k naší činnosti:

V loňském roce se výbor organizace sešel na osmi výborových schůzích, s průměrnou účastí členů. Konaly se tradičně poslední pátek v měsíci, případně se termín upravoval podle potřeby. Vždy bylo nutné řešit několik úkolů. VVH byla tak jako v předchozích letech opět hojně navštívena, což svědčí o tom, že členové mají o činnost sboru zájem. V současné době má náš sbor 14 žen, 48 mužů a 15 dětí, což činí dohromady 77 členů sboru. V loňském roce jsme přijali pět nových členů dospělých, a to : Sommera Pavla, Bělocha Marka, Bělocha Jakuba, Nausche Marka, Vavříka Jaroslava a dva členy do družstva dětí, a to Sýkorovou Hedviku a Kováře Martina.

Tak jako každý rok jsme i letos navštívili oslavence z našich řad. 65 let oslavil p. František Zdvořáček a 70 let se v plné svěžesti dožil p. Kuchynka Jiří, který je služebně nejstarším hasičem, v našem sboru je od roku 1961. Oběma oslavencům jsme předali drobné dárky s přáním všeho nejlepšího a hlavně pevného zdraví.

Čekal nás ale i jeden smutný úkol, čestná stráž u hrobu p. Haranga Stanislava, který zemřel vloni v říjnu. V minulosti byl členem našeho sboru, a i když před léty již z organizace odešel, tuto službu jsme mu nemohli odmítnout.

 

A nyní přejdeme k soutěžím, memoriálům a školením:

02. června pořádal náš sbor v Sedlišti okrskové cvičení v klasických disciplinách. Zúčastnilo se ho 10 družstev mužů a 3 družstva žen. V kategorii muži obsadilo první místo družstvo z Čížkova před družstvem z Tojic a Přešínem, naši muži obsadili krásné páté místo. V kategorii ženy opět zvítězilo naše družstvo před družstvy žen z Přešína a Železným Újezdem. K dobré úrovni tohoto cvičení přispělo kromě dobrého počasí i výborné obřerstvení p. Tomáše Pečenky s rodinou. Škoda, že nemůžeme pořádat tuto akci ve Vrčeni, protože se zde nenajde vhodná cvičební plocha. Určitě by nás pak přišlo podpořit více fanoušků, než tomu bylo v Sedlišti.

08. září pořádal náš okrsek okresní soutěž, opět v Sedlišti. Za krásného slunného počasí přijelo na akci 8 družstev mužů a 6 družstev žen. Mezi muži obhájili první místo z loňského roku opět hasiči z Čížkova. Naše ženy obsadily krásné druhé místo za družstvem žen ze Štěnovického Borku. Poděkování si zaslouží i všichni naši členové, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu soutěže.

29. září pořádal náš sbor již 12. ročník memoriálu p. Jana Chodory na louce u mlýna p. Jana Barocha. Zúčastnilo se ho 8 družstev mužů, 1 družstvo žen a 3 družstva žáků. Muži z Vrčeně obsadili 2. místo za hosty z Hradišťské Lhotky, žáci pak obsadili 3. místo, kde v této kategorii zvítězilo družstvo z Kejnic. Ženy neměly ve své kategorii konkurenci, a tak byl pohár vítězů jejich. Titul přeborníků v přetahování lanem opět zůstal ve Vrčeni. Také počasí se celkem vydařilo, pršet začalo až těsně po ukončení soutěží, a tak můžeme tuto akci hodnotit jako vydařenou. Snad jen větší propagace by memoriálu jen prospěla.

13. října se konala v sousedních Srbech soutěž o Srbskou proudnici. Za slunečného počasí se zúčastnilo 6 družstev mužů. 1. místo obsadilo zde družstvo mužů z Přešína, družstvo mužů z Vrčeně se umístilo na pěkném 4. místě. Soutěž ozdobilo ještě družstvo žen z Přešína a poté i družstvo žáků z Kejnic.

Dále pak se naši členové zúčastňovali schůzí představitelů okrsků, okrskových schůzí, porad starostů, velitelských dnů a školení. Navštívili jsme také několik VVH sousedních sborů.

 

A nyní akce se starou stříkačkou z roku 1927:

31. května byl náš sbor se starou stříkačkou pozván do Plzně, kde jsme předvedli na bývalém výstavišti ukázkový útok při oslavách 140. výročí založení záchranných složek v kraji. Součástí této akce bylo předvedení policejních psů při zásahu, zásah vrtulníku při záchraně osob z vysokých budov a pod. Náš útok byl sledován s velkým zájmem a pumpování si vyzkoušel i primátor města Plzně. Ke zdaru akce přispěl také komentátor p. Petr Vejvoda, který Vrčeň dobře zná, a tak přidal i různé podrobnosti při představování našeho sboru a techniky.

 

9. června naše stará stříkačka předvedla své možnosti na oslavách 100 let od založení SDH v Koterově. I zde se náš útok těšil velké pozornosti a byli jsme rádi, že jsme mohli oplatit návštěvu veliteli SDH Koterov p. Petrovi Jůzkovi, který nám na našich oslavách 120 let SDH Vrčeň provedl ukázky s nejmodernější technikou.

Na tomto úseku činností bych Vám chtěl ještě připomenout, že jednou za tři roky se koná v Litoměřicích celostátní výstava historické hasičské techniky s mezinárodní účastí. Letos je akce plánovaná na 7.a 8.června, a protože jsme se již třikrát této akce zúčastnili, doufám, že ani tentokrát nebude naše technika na této výstavě chybět, protože naše vystoupení se vždy těšilo velkému zájmu diváků.

 

Dále následují kulturní a společenské akce:

28. ledna jsme pořádali v Hotelu ve Dvorci společně s tamním sborem třetí ples hasičů, který se opět vydařil. Letos se ples bude konat 26. ledna.

18. února se uskutečnil již tradiční průvod masek obcí. Akce byla úspěšná. Sešlo se poměrně velké množství masek a harmoniky p. Buriana a p. Batovce celý průvod oživily.

03. března proběhl hasičský okrskový ples v Železném Újezdě, s jehož organizací pomáhal náš sbor. Letos se tento ples bude konat 16.03. a svoz autobusy bude opět zajištěn.

V březnu proběhla ve Vrčeni na Faře zabijačka. Maso se rychle prodalo, ale vzhledem k tomu, že bylo vyrobeno asi 1250 jaternic, musel jejich odkoupení zachránit až místní hostinský.

 

Další akce na kterých jsme se podíleli:

30. dubna pomoc při stavnění máje, opékání prasete.

08. května pomoc při organizování dne vítězství a čestná stráž u pomníku padlých.

Srpen - stavba podia a stanů na posvícenskou zábavu.

Prosinec - rozsvícení vánočního stromku.

14. prosince pomoc při organizaci vánočního jarmarku ve škole.

26. prosince zorganizování turnaje ve stolním tenise.

 

 

Brigádnická činnost:

Bylo provedeno vyčištění krytů veřejného osvětlení.

Prořezali jsme lípy na návsi. Tato akce se musí opakovat stále, protože lípy jsou staré a již velmi prosychají.

V průběhu roku jsme několikrát čistili okapy na hasičské zbronici a tato se také průběžně uklízela a upravovala.

 

Loňský rok nebyl tak bohatý na akce, které nám přinášejí peníze do pokladny, a tak budeme doufat, že rok letošní bude pro nás, co se týče financí, úspěšnější a naše pokladní hotovost se navýší. A když už jsme u těch financí, musí se v mojí zprávě objevit také zakoupení stříkačky PS12, která stála 30.000,-Kč a celý obnos jsme zaplatili z naší pokladny. Jak všichni dobře víte, plánovali jsme její zakoupení již několik let, protože na soutěže jezdíme s několika družstvy a není možné, aby jedna stříkačka sloužila k požárům a zároveň ke cvičným účelům. Hlavní zásluhu na jejím sehnání a opravě má p. Petr Hortenský, který ji také částečně zasponzoroval. Doufáme, že se obec nenechá zahambit a také přispěje do naší pokladny nějakou částkou. A o obci ještě jednou. Loňský rok byla provedena rekonstrukce obecního rozhlasu. Máme v obci bezdrátový, který má několik funkcí. Kromě nahrávání zpráv, hlášení rovnou přes mobil umí také pro nás důležitou věc, a to houkáním upozornit na různá nebezpečí. Jedno z nich je i požární poplach, který lze vyhlásit buďto přes požární hlásič umístěný na budově OÚ nebo přímo přes telefon pomocí čísla, které je přístupné členům JSDHO, popřípadě v pohostinctví, škole a školce. Škoda jen, že nebylo použito při požáru u p. Valentimiho dne 27.11.2012, kde se vzňaly saze v komíně a společně s HZS Nepomuk jsme u požáru asistovali. Nemuselo by se družstvo JSDHO obvolávat telefony. Společně s obecním rozhlasem byly předány OÚ dvě vysílačky pro účely hasičů. Protože lze na nich sledovat dění při zásazích, budou určitě platným doplňkem techniky JSDHO.

A ještě bych se chtěl zmínit o jedné akci, která se nám loňský rok konečně podařila, a to hromadná fotografie SDH Vrčeň. Mrzí nás sice, že na ní nejsou úplně všichni naši členové, ale i tak je velký úspěch, že se sešlo tak velké množství hasičů. Za zprostředkování této akce bych rád poděkoval p. Mírovi Antonovi a p. Václavu Šůsovi, který obešel všechny hasiče a fotografie jim předal. Pokud má ještě někdo ještě zájem o tyto fotografie, je možné je přiobjednat.

 

Toto jsou v kostce všechny akce, za loňský rok 2012. Mám radost, že je naše práce tak bohatá a daří se nám převážnou část úkolů plnit. To ale neznamená že není nutné ji zlepšovat zejména zapojením našich mladých členů i nově přijatých.

 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům sboru, kteří ve svých funkcích odvádějí poctivou práci, ale i těm, kteří se jakýmkoli způsobem podílejí na dobrých výsledcích naší organizace.

 

Nyní již svoji zprávu doopravdy končím. Děkuji Vám, že jste si ji pozorně vyslechli, a přeju Vám i Vašim rodinám vše nejlepší v roce 2013 a doufám, že se zde všichni opět sejdeme na 124. VVH SDH Vrčeň.

 

Jiří Strolený v.r.

starosta SDH


vložil: Starosta [Zprávy z VVH] 19:18 [comment]


Přidat reakci

Jméno:
E-mail:

Na tento příspěvek zatím nikdo nereagoval! Buďte první!