Novinky a aktuální dění v SDH Vrčeň

Zpráva starosty SDH ze 129VVH

Zpráva starosty SDH ze 129VVH

pátek, 1. únor 2019
Pro info těch, kdož chtějí byla právě přidána zpráva starosty SDH ze 129 VVH do sekce INFORMACE/DOKUMENTY/ZPRÁVY Z VVH.
Společný hasičský ples

Společný hasičský ples

neděle, 20. leden 2019
Schůze mladých hasičů

Schůze mladých hasičů

úterý, 8. leden 2019
Dne 04. 01. 2018 proběhla v salonku hostince Na Faře scůze Mladých hasičů, kde byla zhodnocena a oceněna jejich účast na hře " Plamen " a nan dalších soutěžích. Každé z patnácti přítomných dětí obdrželo diplom, a malé občerstvení. Program zpestřil Mgr. Bc. Petr Mašek, MBA, LL.M., který přišel na schůzi v policejní uniformě a dětem ukázal různé policejní pomůcky a rozdal jim propagační materiály týkající se policie. Na závěr scůze byla pro děti připravena dětská diskotéka, kde se děti dobře bavily. Akce se všem velmi líbila.
Připravované akce

Připravované akce

pátek, 14. prosinec 2018
Zde je výčet plánovaných akcí SDH Vrčeň. Akce budou postupně doplňovány dle jejich plánování.
Vepřové hody 2018

Vepřové hody 2018

středa, 7. listopad 2018
Hra plamen / Srbská proudnice

Hra plamen / Srbská proudnice

pondělí, 22. říjen 2018
Sobota 13. 10. 2018 byla co se týče hasičských soutěží velmi bohatá. Proběhly hned dvě soutěže. V dopoledních hodinách se naše děti zúčastnily v rámci hry "Plamen" braného závodu v Blovicích, kde naše hlídka obsadila předposlední místo.Tentýž den odpoledne se zúčastnily naše dvě družstva dětí, mladší a starší, soutěže " Srbská proudnice " kde v konkurenci dětí z Přešína a Žel. Újezda obsadilo družstvo starších I. místo a družstvo mladších pak IV. místo. Za jejich přístup k soutěžím celému hasičskému kroužku děkujeme, poděkování patří také vedoucím pí. L. Strolené a p. T. Chouňovi, bez kterých by tento kroužek nemohl fungovat.Ještě se vrátím k soutěži " Srbská proudnice" které se zúčastnilo také družstvo mužů. To ve velmi oslabené sestavě obsadilo nakonec II. místo za družstvem mužů z Přešína, III. místo pak obsadili místní hasiči ze Srb a poslední IV místo pak také velmi oslabené družstvo ze Žel. Újezda. Za íşčast i umístění je třeba všem poděkovat a doufat, že se přÚtě sejdeme opět v silnější setavě, i když na družstvo z Přešína asi nikdy nebudeme mít sil.Jiří Strolený
Memoriál p. J. Chodory

Memoriál p. J. Chodory

pátek, 5. říjen 2018
V sobotu 29. 09. 2018 pořádal náš sbor 18. ročník memoriálu p. J. Chodory. Za krásného slunečného dne se sešlo 6 družstev mužů a 6 družstev dětí. První místo v kategorii muži obhájilo družtvo ze Sedliště, druhé místo patřilo družstvu z Přešína a družstvo z Vrčeně obsadilo 4. místo. V kategorii mladších žáků zvítězilo po opakovaném pokusu družstvo z Vrčeně. V kategorii starší žáci soutěžilo pouze družstvo z Blovic.Ke zdárnému průběhu memoriálu přispěl se svým občerstvením také hostinský p. J. Mařík a dále také povzbuzování hojného počtu diváků. Všem kteří se podílely na přípravách a na hladkém průběhu memoriálu bych chtěl poděkovat, zajména pak p. Velíškovi za zapůjčení louky a p. Barochovi za poskytnutí el. energie.Jiří Strolený Starosta SDH
Plánované akce

Plánované akce

středa, 19. září 2018
V letošním roce nás čekají ještě dvě hasičské soutěže.První z nich je memoriál p. J. Chodory, který se konná 29. září 2018. Zahájení tohoto memoriálu je plánováno na 13:00 hodin na louce u mlýna p. Barocha.Druhou akcí je soutěž nesoucí název Srbská proudnice. Tato soutěž proběhne v Srbech a to 13. října 2018 v Srbech na hřišti. Tato akce bývá poslední soutěžní akcí hasičů našeho okrsku.Na obě akce jste všichni srdečně zváni.Za SDH Vrčeň Vás srdečně zve starosta SDH Vrčeň.
Blovice - Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

Blovice - Slavnostní otevření hasičské zbrojnice

neděle, 2. září 2018
V sobotu 1. září 2018 jsme s naší starou dobrou stříkačkou z roku 1927 tentokrát zpestřili program v rámci slavnostního otevření hasičské zbrojnice v Blovicích.
Praga RN/RND je zpět ve Vrčeni

Praga RN/RND je zpět ve Vrčeni

pátek, 15. červen 2018
Hasičská Praga tzv. "Erena" je po 40 letech zpět ve Vrčeni. Její pořízení zaplatil jeden nejmenovaný člen hasičského sboru. O dalším využití tohoto historického exponátu se bude jednat.
Vepřové hody [2018]

Vepřové hody [2018]

úterý, 13. březen 2018