116. Výroční valná hromada SDH Vrčeň

sobota, 7. leden 2006

Zpráva o činnosti SDH ve Vrčeni za rok 2005 zpracovaná pro VVH dne 7.1.2006

Bratři a sestry, milí hosté.

Dovolte mi, abych Vás,opět po roce, přivítal na 116. VVH SDH Vrčeň. Jak jistě všichni tušíte, budete seznámeni s akcemi, které se nám v loňském roce podařily, ale i s těmi, o kterých již nemluvíme tak nadšeně.

Loňský rok byl na události jak u nás tak ve světě opět velmi bohatý od zemětřesení v Indickém oceánu, tornáda v Americe až po výměnu ministrů v naší vládě, krachu cestovních kanceláří a útěků vězňů a zatýkaných osob z naší republiky. Ale o tom si mohl každý z Vás, pokud měl zájem, jistě přečíst v novinách. Proto Vás bude asi spíše zajímat dění u nás, v naší obci a hlavně v našem sboru.

Loni jsme se sešli na 11-ti výborových schůzích a na 1. VVH. Výborové schůze jsou konány pravidelně poslední pátek v měsíci s účastí členů mírně nadprůměrnou. Ani loňská VVH nebyla členy navštívena tak, jak bychom si přáli.

V loňském roce, jako každoročně, jsme opět navštívili naše oslavence, kterým jsme jménem sboru popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a předali jim v upomínku drobné dárky. P. Kvarda Bohumil oslavil v srpnu v plné svěžesti krásných 70 let a v září také velmi svěží Luděk Kovařík svoji první padesátku.

Bohužel nemohli jsme se věnovat pouze věcem příjemným a tak vyprovodit jednoho našeho člena na jeho poslední cestě byla také naše povinnost. Jednalo se o p. Jana Markvarta, který po delší nemoci v květnu loňského roku ve věku téměř 86 let zemřel. Jednalo se o našeho nejstaršího člena, který pracoval v hasičském sboru neuvěřitelných 67 let. Nechyběl u žádné akce v obci a po celý svůj život rozdával pohodu a optimismus.

V současné době je nejstarším naším členem p. Boltík Jiří (78 let), následuje p. Kvarda Bohumil (70 let) a Kuchyňka František (67 let). Členem sboru je nejdéle p. F. Kuchyňka (45 let) a p. J. Kuchyňka (44 let). Jen pro zajímavost, průměrný věk všech našich členů je v současnosti 46 let a pro doplnění ještě dva funkcionáře sboru, Marie Chejlavová je jednatelkou 15 let a členkou již 20 let, Vratislav Chodora vykonává svoji funkci pokladníka 17 let a členem je již 35 let. Na tomto srovnání je jasně vidět, že největším nepřítelem našeho sboru je věk. Každý rok si dáváme za úkol omladit náš sbor, zejména pak naše soutěžní družstvo, ale stále se nám to nedaří. Proto máme radost, že se nám podařilo rozběhnout hasičský kroužek při zdejší Základní škole. Kroužek pravidelně navštěvuje 12 až 14 žáků z Vrčeně i okolí. Jeho vedení se ujali naši mladí členové, Strolený J. ml., Raušal V., Chodora V.ml. a Šlehofrová L. Za tuto činnost jim patří velký dík a doufáme, že jim tento elán vydrží a alespoň některé žáky dovede zájem o hasičinu do našich řad.

Velkým přínosem pro sbor je také to, že po létech projevilo zájem o hasičskou činnost opět několik žen, které se již předvedly na memoriálu J. Chodory. Jedná se o tyto ženy, které tímto přijímáme do svých řad: Břízová Jitka, Chodorová Jana, Kahounová Jitka, Mašková Markéta, Raušalová Lenka a Semerádová Marcela, Šlajerová Sylva, Šlehoferová Lenka a Vavříková Helena. Mimo to byl přijat Vít Raušal a také současný starosta OÚ Petr Mašek a tak byl náš sbor vlastně omlazen o 11 nových členů.

A nyní se již dostáváme k praktické stránce naší činnosti a to jsou soutěže a memoriály.

Čtrnáctého května jsme se zúčastnili memoriálu Slávy Horníka v Sedlišti. Je to akce, které se již pravidelně zúčastňujeme. Soutěž spočívá pouze ve dvou upravených útocích a součet časů určuje pak pořadí. Tentokrát se nám oba útoky povedly a tak výsledkem bylo krásné 2.místo. Vyhrálo domácí družstvo Sedliště, 3.místo obsadilo družstvo Přešína. Na tomto memoriálu jsme si poprvé vyzkoušeli nové lehké savice, které jsme si zakoupili z vlastní pokladny.

Čtvrtého června se konala okrsková soutěž v Čížkově. Účast na ní je povinností sboru a tak i v tomto roce jsme nechyběli. Štafetu s překážkami jsme zaběhli velmi dobře, i na útoku jsme měli velmi dobrý čas, ale dostali jsme 20 trestných bodů za nepřesnou práci se savci a za záměnu čísel. Přesto nám celkový čas stačil na pěkné 3. místo a to znamenalo postup do okresního kola. V konkurenci 8. družstev obsadilo 1. místo s velkým náskokem družstvo Čížkova, 2.místo pak družstvo Sedliště.

Dne 24.září se konalo okresní kolo v klasických hasičských disciplinách ve velmi pěkném prostředí na fotbalovém hřišti v Dolcích. Kromě 17-ti soutěžících družstev mužů nás překvapila také elektronická časomíra, nastříkávací světelné terče a startování startovací pistolí. Po odběhnutí štafety s překážkami se družstvo drželo asi uprostřed startovního pole, ale požární útok opět zamíchal našim umístěním. I když čas nebyl špatný, opět jsme ale obdrželi 20 trestných bodů a opět za práci na sacím vedení. To způsobilo náš propad až na celkové 11. místo. Z našeho okrsku obsadil Čížkov 4.místo, Sedliště bylo 10. Soutěže se zůčastnilo také 6 družstev žen, vítězství si vybojovali ženy z Budislavic. I když z naším umístěním nemůžeme být spokojeni, sluší se připomenout, že za námi skončila družstva Kasejovic, Dobřan a Nepomuk skončil na posledním místě v kategoriích mužů i žen.

Osmého října pořádal náš sbor 5. ročník Memoriálu J. Chodory. Již druhý rok se koná na louce u mlýna p. Barocha, kde jsme konečně našli vhodnou plochu, pro toto cvičení. Soutěžilo se opět ve dvou disciplinách a to štafetě s překážkami a v požárním útoku. Pravidla máme upravená podle místních podmínek a protože se v předcházejícím ročníku osvědčila, nic jsme na nich neupravovali. Také ostatní sbory si tyto discipliny pochvalovaly. Soutěže se zúčastnilo 6 mužstev a družstvo našich žen. Vyrovnaný souboj jsme tentokrát sváděli s družstvem ze Sedliště, které mělo nepatrně lepší štafetu, ale nám zase o něco lépe vyšel útok a tak prvenství opět zůstalo doma i když jen o necelou vteřinu. 3.místo obsadila Zahradka a družstvo žen které se ctí překonalo všechna úskalí soutěže, v konečném účtování předběhlo i družstva mužů z Nepomuka i Dvorce. Ke zdárnému průběhu memoriálu přispělo také občerstvení, na kterém si pochutnali jak soutěžící tak diváci. To,že se memoriál vydařil je zásluhou dobré hasičské party a proto všem, kteří se na této akci podíleli patří velký dík. Na tomto memoriálu se opět ukázalo, že bude nutné uvažovat o koupi rozhlasového zařízení, které by sloužilo k lepší informovanosti diváků. Jistě by bylo využito i při dalších akcích v obci.

Sedmého května byl náš sbor s naší starou stříkačkou pozván na oslavy do Tlučné. Oslavy zahájil velký průvod hasičských vozidel a různých krojovaných složek. Také naše stará stříkačka tažená koňmi a ozdobená hasiči v historických bílých uniformách se těšila velkému zájmu diváků. Ve velmi bohatém programu jsme pak předvedli také požární útok s vodou. Škoda jen, že těmto oslavám nepřálo počasí a studený déšť narušoval vystoupení některých sborů. Loňský rok nebyl příliš bohatý na vystoupení s touto stříkačkou a tak doufáme,že si to letos vynahradíme. Zatím máme pozvánku na 15.června do Nepomuka který oslaví 120 let sboru.

Dalším úsekem naší činnosti jsou kulturní a společenské akce.

Pátého února se v naší obci konal již tradiční masopustní průvod. Je velmi potěšující, že se ho zúčastňuje stále poměrně velký počet masek a jeho obliba vzrůstá i u naší mládeže. Loňský rok prošlo obcí téměř 50 masek a budeme doufat, že i ani letos nebude tato tradice porušena.

V březnu byla uskutečněna pravá vesnická zabijačka, tentokrát byla umístěna na terasu před pohostinství, které bylo otevřeno a tak se sešlo větší množství lidí než obyčejně. Výrobky řezníka p. Špety opět všem velmi chutnaly a znovu bylo jaternic i jelítek málo. O oblíbenosti této akce hovoří i to, že kromě místních přijeli lidé až z Blovic.

Koncem dubna byla, jako každý rok, postavena na návsi májka, ke které opět přišlo posedět velké množství lidí.

V květnu pomáhal náš sbor při organizování dětského dne v Srbech. Byla to společná akce OÚ Vrčeň Srby a Sedliště. Naším úkolem bylo předvedení hasičské techniky a děti si mohly vyzkoušet stříkání s opravdovou hasičskou stříkačkou. Celá akce se velmi vydařila, pomohlo tomu také krásné počasí a velmi hezké prostředí házenkářského hřiště v Srbech.

V červnu se zúčastnil náš sbor přípravy folklorních kulturních slavností v obci, na kterých vystoupily soubory z Francie, Skotska a Zimbabwe.

V prosinci byl opět ozdoben a rozsvícen vánoční strom na návsi, pomáhali jsme také při organizování vánočního turnaje ve stolním tenise.

Že nám není lhostejné také dění ve světě jsme dokázali tím, že na pomoc při následcích katastrofálního zemětřesení v Indickém oceánu jsme odeslali na účet 1100 kč.

A dostáváme se k bodu brigád.

V květnu jsme provedli sběr železného šrotu po obci. Dnes si železný šrot prodává každý občan sám a tak výsledek našeho snažení byl pouze 1430 kg, hlavně proto, že fůra obsahovala převážně lehké plechy a žádné těžké železo, přesto chceme v této činnosti pokračovat i letos.

V červnu a červenci byla veškerá naše činnost soustředěna na již dlouho plánovanou akci a to zateplení a vybetonování stropu v hasičské zbrojnici. Celkově byla rozdělena na 5 brigád, kde bylo nutné půdu vyklidit, zateplit, zbetonovat a beton po vyschnutí několikrát natřít. Poté došlo také k odlehčení krovu. Této akce se zúčastnilo 14 členů, kteří na ní odpracovali 130 hod. Práce byla zaplacena OÚ a všichni členové se vyrovnání zřekli ve prospěch pokladny SDH. V letošním roce bude ještě nutné dodělat dveře na půdu a máme v plánu v půdních prostorách vybudovat zázemí pro archiv apod.

V loňském roce jsme také nechali seřídit karburátor od stříkačky PS 12, který je ještě třeba letos sladit s motorem.

Letos je také třeba opravit starou historickou stříkačku, protože loňský rok na ní již nezbyl čas.

Jedna z věcí, kde máme společně s OÚ nedostatky je plné zprovoznění JSDHO. Zákon ukládá OÚ její povinné zřízení a vybavení výstrojí a výzbrojí. Ale začněme od začátku. Protože z důvodu nefunkčnosti vozidla CAS 25 RTHP bylo toto vráceno zpět ZOD Vrčeň, neměl náš sbor žádné hasičské vozidlo. Proto v roce 2004 byla zakoupena OÚ Avia Furgon s úpravou karavan. Jak se později ukázalo, vozidlo neodpovídalo úplně našim představám a vyskytly se také některé technické závady, které nebyly na první pohled zřejmé. Loňského roku na jaře nám byla nabídnuta od ČD ke koupi za výhodných podmínek Avia 31 Special upravená pro hasičské účely. Na naší výborové schůzi byla odsouhlasena koupě tohoto vozidla z vlastní pokladny, ale při jednání na zastupitelstvu obce souhlasil OÚ s financováním vozu Avia 31 ze zdrojů OÚ s tím, že se Avia Furgon opět odprodá. Nákup se uskutečnil, přes prázdniny dostala v Petrovičkách nový lak a v září nás již odvezla na okresní soutěž do Dolců, kde patřila mezi nejhezčí vozy. Tam jsme také zjistili, že převážná většina dobrovolných sborů vlastní tyto Avie a vozy CAS 25 jsou u SDH již jen velmi ojediněle. Není se co divit, protože provozní náklady na minimálně 20 let staré vozy CAS jsou mnohonásobně vyšší. Neznamená to ale, že nejsou nutné na této Avii žádné další úpravy. Prozatím byly upraveny některé vnitřní prostory pro uložení materiálu, dále pak nalepeny popisky se znakem obce apod. V současné době má vozidlo provedenu technickou prohlídku, ale bude zapotřebí ještě hodně práce, než bude vozidlo dovybaveno podle našich představ.

Dále byl v roce 2005 zakoupen tento materiál: 10 ks přileb, 10 ks opasků a 2 ks dýchacích přístrojů z výbavy CAS 25 od ZOD Vrčeň. Z výzbrojny PO nám OÚ zakoupil nový typ sacího koše a pákový rozdělovač. Z našich prostředků jsme si zakoupili 4 ks nových lehkých savic a kompresor s vybavením, který chceme použít na dohušťování pneumatik a na natlakovávání vzduchojemů vozidla Avia při výjezdu z hasičské zbrojnice. Většina tohoto materiálu je součástí povinné výbavy JSDHO a i letošní rok se budeme snažit získat další potřebné vybavení tak, aby sbor splňoval požadavky, které nám a zejména OÚ ukládá zákon. Povinností členů jednotky je také pravidelně docházet na zdravotní prohlídky, účastnit se školení podle své funkce apod. Loňský rok absolvoval školení pouze velitel Strolený J. ml., který složil předepsané zkoušky. Dále chybí vyškolit strojníky, velitele družstev a řidiče, aby mohli řídit předepsanou techniku s modrým majákem.

Tato jednotka již byla dne 3. září prověřena starostou obce, kdy v odpoledních hodinách vyhlásil požární poplach s výjezdem. Akce byla směřována na vyproštění osoby zaklíněné pod poraženým stromem v lesním porostu nad Dobrou vodou. P. K. Karlíček, který dělal figuranta, byl po vyproštění a ošetření snesen na improvizovaných nosítkách téměř až k silnici. Doba výjezdu i technika zásahu byla hodnocena velmi dobře, celá jednotka 1 + 7 v prověřovacím cvičení obstála na výbornou. Bylo by dobré, aby se v budoucnu vždy jednalo pouze o takováto cvičení a nebylo třeba skutečných zásahů.

V rámci zajištění chodu naší organizace uložil nám OV zúčastnit se v únoru školení starostů a jednatelů ve Šťáhlavech a pokladníků a revizorů v Blovicích. Všichni členové se zúčastnili, ale myslím si, že čtení stanov, které má každý sbor k dispozici doma, není tou správnou náplní těchto školení. Proto bych chtěl OV doporučit, aby se přípravou takovýchto školení lépe zabývalo a organizacím to přineslo něco nového a obohatilo tak jejich činnost.

Náš sbor, jak jste jistě ze zprávy poznali, se snaží o zviditelnění Vrčeňského hasičského sboru i obce. K tomu přispívá veškerá naše činnost, to znamená všichni, kteří se aktivně zúčastňují naší činnosti. Aby jsme mohli ještě lépe propagovat náš sbor, schválil výbor výrobu upomínkových předmětů s logem hasiči Vrčeň. Jedná se o čepice, propisovací tužky, nože a otevíráky. Veškeré tyto předměty si můžete dnes zde zakoupit. Výbor organizace také již několik let uvažuje o výrobě hasičského praporu naší organizace. Návrh byl zbržděn jednáním o podobě znaku obce, který jsme chtěli do návrhu praporu začlenit. Nyní je již schválen a tak můžeme návrh praporu začít zpracovávat. Připomínám, že to není levná záležitost, ale musíme se snažit o to, aby zde našim nástupcům zbyla po nás nějaká památka.

To co jste zde dosud slyšeli je veškerá naše činnost v roce 2005. Určitě byla velmi bohatá a dokazuje, že hasiči mají v obci stále dobrou partu, která něco dokáže a čeho si nejvíce vážím je, že jsme se vždy dokázali mezi sebou domluvit.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem funkcionářům i členům sboru za jejich obětavou práci pro sbor a do roku 2006 Vám všem i Vašim rodinám popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, abychom se zde opět za rok mohli sejít na 117. VVH vrčeňských hasičů.