115. výroční valná hromada SDH [2004]

sobota, 3. leden 2004
Zpráva o činnosti SDH Vrčeň za rok 2004

Bratři a sestry, vážení hosté,

Dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na 115. Výroční valné hromadě SDH Vrčeň. Opět si připomeneme akce, které se nám podařily, ale také ty, které stále odkládáme a nedaří se nám je plnit.

Loňský rok jsme se sešli na 12 výborových schůzích a jedné valné hramdě. Schůze probíhají pravidelně poslední pátek v měsíci. V případě potřeby se některé termíny upravují podle pořádaných akcí. Účast byla průměrná, mohla by se však zlepšit.

Naši členové, tak jak je u nás ve sboru dobrou tradicí, navštívili loni také dva oslavence. 85 let oslavil v červenci pan J. Markvart, který ač dlouhodobě nemocen, si rád zavzpomínal na dobrou hasičskou partu, která v našem sboru vždy byla. 60 let oslavil p. Z. Kubík, kterého naše návštěva také velmi potěšila. Oběma oslavencům byly předány drobné dárky s přáním všeho nejlepšího.

Že náš sbor stárne, o tom již mluvíme delší dobu, ale stále se nám nedaří podchytit naše nejmenší. Již několikrát zkrachoval pokus o zřízení hasičského kroužku mladých při zdejší Základní škole. Částečná vina na tomto neúspěchu je v našem sboru, protože nejsme schopni sehnat několik stálých vedoucích. Další problém je nezájem žáků, protože dnešní moderní technika jim zajišťuje snazší vyžití a práce v kroužku je tolik neláká. Je však nutné stále se pokoušet o podchycení mladých, aby se za několik let nestal sbor hasičů pouze sborem důchodců. Mírně povzbuzující je přijetí dvou nových členů, a to p. M. Nováka a p. T. Pečenky, kteří se ihned aktivně zapojili do práce ve sboru. Ani oni však nevyřeší vážnou situaci našeho stárnoucího soutěžního družstva.

A tímto se dostáváme k dalšímu úseku naší činnosti a to jsou soutěže a memoriály. 22. května se naše družstvo zúčastnilo memoriálu S. Horníka v Sedlišti. Tradičně se tam provádí pouze dva upravené útoky a i když jsme podali dobrý výkon, součet našich časů stačil pouze na 4. místo. Vítězství tentokrát obhájilo domácí družstvo Sedliště.

Jedna z těch akcí, která se nám nepovedla, byla okrsková soutěž v Sedlišti, který tam pořádal zahrádecký sbor 21. srpna. Pracovní vytížení několika členů způsobilo, že na soutěž odjíždělo místo předepsaných sedmi pouze šest členů družstva. Štafeta nám byla umožněna běžet s omezeným množstvím závodníků, takže někteří beželi dvakrát a na útok nám bylo rozhodčími povoleno zapůjčení jednoho borce ze Sedliště. Celkově jsme obsadili až 6. místo. Vítězství si odneslo družstvo z Tojic. Sám si nevzpomínám, že by se nám něco podobného v minulosti stalo. Vždyť před několika lety jsme do soutěže zapojovali v jedné kategorii také dvě mužstva. troufám si říci, že prázdninové termíny soutěží nebudou asi tím ideálním řešením.

Další akcí byl 2. října 4. ročník Memoriálu p. Jana Chodory ve Vrčeni. Tentokrát jsme připravili soutěž s vodou a díky tomu se mírně zvedla účast sousedních sborů. Byl ale problém najít vhodný pozemek pro tuto soutěž. Po dlouhých úvahách se soutěž nakonec konala na louce u řeky naproti mlýnu p. Barocha. Soutěžilo se v požárním útoku, který byl upraven na tři proudy a ve štafetě družstev. Do ní jsme zařadili různé netradiční disciplíny, jako je podlézání a přeskok příčných břeven, slalom s hadicí, koulení sudu do cíle apod. Naše družstvo, při sečtení obou disciplin, bez problémů zvítězilo a tak krásná putovní cena zůstala doma. Na 2. místě se umístilo družstvo z Přešína před Nepomukem, Sedlištěm a Zahrádkou. Celkově byl memoriál hodnocen jako velmi zdařilý, k čemuž přispělo i občerstvení, které bylo zajišťováno také našimi členy. Chtěl bych poděkovat všem, kdož se na přípravě memoriálu podíleli, za dobře vykonanou práci.

Již tradičně je jednou z nejúspěšnějších našich činností předvádění historické stříkačky na různých akcích po širokém okolí. 22. května bylo naše družstvo v bílých uniformách pozváno do Holýšova, kde probíhaly oslavy 10. výročí založení závodu EKOBUS na výrobu autobusů. Od rána zde byla výstavka současné i historické techniky, odpoledne pak předvedlo naše družstvo požární útok s naší stříkačkou. Vystoupení mělo velký úspěch, což se projevilo i na finančním příspěvku, který nám holýšovští hasiči zaslali.

Ve dnech 3. - 6. června se zúčastnilo 9 členů a 2 nečleni celostátního srazu historické techniky v Litoměřicích. Na tyto hasičské slavnosti jsme dovezli také naší stříkačku z roku 1927. I když bylo výstaviště plné různých krásných historických strojů, rozhodně se tam naše technika neztratila a byla velmi obdivována. V sobotu byl pak velký slavnostní průvod hasičů a techniky z litoměřického náměstí až na výstaviště. Bohužel toho jsme se nemohli zúčastnit, protože na nás nezbylo koňské zpřežení, které nám bylo přislíbeno den předem. A tak díky organizačním nesrovnalostem jsme na výstavišti strávili i celou sobotu pouze s předvedením našeho útoku před pavilonem. Večer pak byl zakončen u Labe, kde na krásnou smetanovu hudbu utvořilo několik stříkaček hasičskou fontánu, která byla osvětlena barevnými reflektory. V neděli dopoledne se pak pořadatelé rozloučili a předali nám upomínkové předměty a dárky. Pak se již více než 300 sborů z celé republiky i z ciziny rozjelo ke svým domovům. I přes drobné problémy, týkající se stravy a podobně, se akce vydařila. Vždyť takové množství hasičské techniky a tolik oddanosti hasičině na jednom místě není možné jinde spatřit.

Hned týden poté, 12. června, jsme byli pozváni na oslavy 110. let SDH do štěnovic. Tyto oslavy přerušovaly přeháňky, ale i zde se náš útok v bílých uniformách setkal s velkým ohlasem, zvláště u starších hasičů.

Další akce opět po týdnu, a to 19. června, byla oslava 120. let SDH v Kolovči. Od hasičské zbrojnice, kde byla výstavka a den otevřených dveří, se odebral slavnostní průvod na cvičiště. Do naší stříkačky byl zapřažen pár krásně vyzdobených nádherných koní, kteří ji provezli celou Kolovčí až na určené místo. Tam probíhaly různé hasičské ukázky, včetně našeho útoku. Celé odpoledne hrála hudba a kapela Viktorky pak zpestřila program drobnými soutěžemi. škoda jen, že před večerní zábavou bylo nutné, vzhledem ke vzdálenosti, odejet.

Další akcí bylo dne 20. srpna svěcení sochy sv. Vojtěcha na hrázi rybníka, kde naši členové ve slavnostních bílých uniformách drželi čestnou stráž. Stejně tomu tak bylo při svěcení vrčeňskému znaku a vlajky 30. prosince v hostinci "Na faře".

Dalším úsekem jsou kulturní a společenské akce. 21. února byl pořádán již tradiční masopustní průvod obcí. Masek bylo kolem čtyřiceti a potěšující je, že se zůčastňuje i velké procento mladých ba i nejmladších. Přesto je třeba tyto průvody stále podporovat, aby nezanikla pracně znovuzbudovaná tradice.

Dne 27. března byla na návsi pořádána staročeská zabijačka. Tuto nám pravidelně provádí řezník p. Špeta a jeho jaterničky a jelítka nikdy nezbydou. Na místě se prodává také ovar a zabijačková polévka. Spolu s občerstvením je tato akce velmi populární.

Třicátého dubna se naši členové podíleli na stavbě máje, kde se při opékání špekáčků každoročně sejde mnoho obyvatel Vrčeně.

Dne 29. května se konalo opékání prasete na místní návsi. Tato akce konaná na popud dvou nově přijatých členů sboru T. Pečenky a M. Nováka. Za přispění dalších osob se po praseti jenom zaprášilo.

Dne 25. září byl uskutečněn výlet do Plzně. Prohlédli jsme si plzeňské podzemí, pivovarské muzeum, varnu a sklepy pivovaru. Akce byla zakončena posezením v restauraci "Na spilce" při dobrém obědě a výborném plzeňském moku. Výlet se velmi vydařil. Škoda jen, že o něj projevilo zájem jen 11 osob.

Pětadvacátého prosince jsme spolupořádali turnaj ve stolním tenise o vánočního kapra, kde se zúčastnilo ve třech kategoriích 21 hráčů.

Dále jsme pořádali dvě prodejní a předváděcí akce s firmou Top Moravia. Jedna byla 20. května a druhá pak 15. prosince. Tyto akce, ač okoukané, pořádáme proto, že z každé z nich přibude do pokladny asi kolem 700 Kč..

Jako každý rok tak i letos jsme přivezli a rozsvítili vánoční strom na návsi.

A nyní již méně populární úsek činnosti, a to brigády.

Třetího dubna byl proveden plánovaný sběr železného šrotu po obci. Akce se vydařila, osm členů sebralo šrot v hodnotě 6 200 Kč.

Čtrnáctého srpna byl zapůjčen a postaven taneční parket a naneseny lavice a stoly na farskou zahradu, kde místní hostinský pořádal posvíceneckou zábavu . Parket je již v žalostném stavu, horní deska je popraskaná a rozeschlá, svlaky zvolna dosluhují a již velmi těžko se dává do funkčního stavu. Není se co divit, protože parket byl zakoupen z Měcholup v roce 1999 jako vyřazený a nepotřebný.

Čtvrtého září se konala brigáda na prořezání stromů na návsi. Ořezali se suché větve a tři stromy bylo nutné porazit úplně, neboť byly suché a hrozil jejich pád na silnici. 7 hasičů přineslo do pokladny z této akce 3 000 Kč.

Jak většina z Vás určitě ví, od začátku roku byl náš sbor bez jakéhokoli opravného prostředku. Trambus, který stál v naší zbrojnici byl majetkem ZOD Vrčeň a byl v takovém stavu, že s ním již nebylo možno vyjíždět. Byla by nutná jeho celková generálka, na níž nemá ZOD finanční prostředky. Proto bylo majiteli vráceno a společně s OÚ se nám podařilo zajistit skříňovou Avii, kterou OÚ zafinancoval. Je v zachovalém stavu, ale přesto jsem až dosud na její údržbě odpracovali více než 35 hodin. Protože není originální hasičské vozidlo, je třeba ji ještě vybavit, aby mohlo sloužit pro účely SDH. Není ještě proveden převod, proto je nutné toto vyřešit co nejdříve, aby ho mohla využívat také zásahová jednotka, která podle zákona o požární ochraně, musí být zřízena při každém OÚ. A zde je jedna z našich nedotažených věcí. Někteří navržení členové nemají ještě zdravotní prohlídky a rovněž smlouvy se členy nejsou dosud podepsány. Proto je nutné uvést co nejrychleji tuto agendu do pořádku. O tom, že nechceme nechat vše na obci svědčí fakt, že jsme si z vlastní pokladny pořídili 4 zásahové komplety a dva samostatné zásahové kabáty. Plánujemé též zakoupení nových savců a koše, protože je nám jasné, že OÚ nemá tolik finančních prostředků, aby nám všechny naše požadavky splnil naráz.

Další nedodělanou akcí je zateplení stropu HZ, která je v plánu již několik let. Jsou již zakoupeny polystyrenové desky a tak doufáme, že i tuto akci dovedeme na jaře do zdárného konce.

V plánu máme také opravu naší historické stříkačky, která má shnilé dřevěné svlaky ve vyrovnávací nádrži, a aby nám další léta dobře sloužila, je nutné je vyměnit.

Naopak se nám podařilo opravit a zprovoznit stříkačku DS 16 z roku 1953. Za to patří velký dík p. L. Kovaříkovi, kterého tato oprava stála nemálo úsilí.

Loňský rok jsme také odpracovali na údržbě HZ 40 hodin. Jednalo se o výrobu a osazení schodů na půdu, úklid, zazimování techniky a také byl vyroben nový opékací stroj, který se již předvedl na několika akcích k plné spokojenosti všech labužníků. Byla vyrobena také nová vitrina na poháry umístěná v pohostinství.

Toto je výčet všech akcí, které SDH Vrčeň konala v roce 2004. Podle mého názoru je velmi bohatý po všech směrech. Pokud by měl být ještě bohatší, muselo by se do práce zapojit ještě více členů, kteří by pomohli a podle svých možností se zapojili do činnosti SDH. Je mi jasné, že ne každý se může zúčastňovat všech akcí, ať již kvůli věku, zdraví či vytížení v zaměstnání a také všichni máme rodinu, manželku či přítelkyni a tak je nutné být občas také doma.

Za Vaši činnost bych Vám chtěl všem velmi poděkovat a doufám, že dobré jméno vrčeňských hasičů se bude dále šířit a to do ještě většího okolí. Budeme se snažit omladit zdravé jádro organizace a udržet dobrou partu lidí, kteří se vždy bez emocí dokážou domluvit a řešit v klidu vzniklé problémy.

Jiří Strolený, starosta SDH Vrčeň