Prověřovací cvičení JSDHO Vrčeň [2005]

sobota, 3. září 2005
Den vyhlášení: 3. září 2005

Čas vyhlášení:14 hodin 05 minut

Místo: Les „Štědrý“, 250 m od studánky „Dobrá voda“ vpravo nahoru ke „Hvězdě“

Co: Zraněný a zaklíněný lesní odborný hospodář OÚ Vrčeň p. Karel Karlíček - při práci s motorovou pilou v obecním lese

Odjezd od hasičské zbrojnice: 14 hodin 13 minut

Celkový počet zasahujících osob: 7+1

Příjezd na místo: „Cikánský plac“ v 14 hodin 17 minut (cca 1,5 km)

Příchod ke zraněnému: 14 hodin 25 minut (cca 650 m lesním terénem)

Konec akce: 14 hodin 45 minut

Prověřovací cvičení JSDHO Vrčeň hodnotím velmi kladně. Byl jsem mile překvapen včasným výjezdem, ale i orientačně pohotovým nalezením zraněné osoby v těžko přístupném lesním porostu. Jednotka sboru prokázala, že si dovede poradit i s první pomocí, se sestavením provizorních dřevěných nosítek a nezalekla se ani vzdáleného odnosu zraněné osoby k hasičskému vozidlu“. Za zřizovatele JSDHO Vrčeň: Petr Mašek, starosta obce.