133. valná hromada SDH Vrčeň

pátek, 30. prosinec 2022

SDH Vrčeň si vás dovoluje pozvat na 133. valnou hromadu, která se koná  dne 7. ledna 2023 v hostinci Na Faře.

Zahájení  je v 17:00 hod.

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové komise

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření

6. Zpráva revizora

7. Návrh plánu činnosti na rok 2023

9. Návrh rozpočtu na rok 2023

10. Volba zástupců sboru (VH okrsku, shromáždění OSH)

11. Usnesení a závěr

Příspěvky do tomboly jsou vítány.