Povodeň 27.-28. června 2022

úterý, 28. červen 2022

 

V noci z pondělí 27. června 2022 na úterý 28. června 2022 zasáhla naši obec povodeň. Během krátké bouřky, kdy nejdříve padaly kroupy, napršelo nebývalé množství vody, které nestačilo pobrat koryto Čečovického potoka ani Opatský rybník. Nejvíce zasažená oblast byla část obce zvaná „Draha“. Zde se voda prohnala zahradami, ale i několika obytnými staveními. Povodeň měla takovou sílu, že utrhla i část průtahové silnice II třídy č. 191 i s chodníkem. Dále také poničila poměrně dlouhý úsek místní komunikace vedoucí od konce zastavěné oblasti k obecnímu vodojemu. Komplikace nám způsobily i uložené soukromé panely nedaleko břehu potoka, které prudká vody strhla s sebou a postupně ucpávaly odtok potoka až ke stavidlům rybníka. Děkujeme všem za pomoc při odstraňování bezprostředně vzniklých škod. Jedná se zejména o několik členů výjezdové jednotky naší obce a konkrétně i o Lukáše Fremra ze Sedliště, který nám velmi pomohl se svojí mechanizací.

Vyhlášení poplachu jednotce: 28. 06. 2022 v 00:03 hod. Ukončení výjezdu: 28. 06. 2022 v 04:20 hod. Pokračování na odstraňování vzniklých škod: 28. 06. 2022 v 08:00 hod. Celkové ukončení výjezdu 28. 06. 2022 ve 14:00 hodin.