Činnost dobrovolných hasičů v měsíci říjnu 2021

úterý, 9. listopad 2021

1. V sobotu 2. října 2021 proběhla v počtu 6 členů JSDHO technická pomoc při likvidaci bodavého hmyzu v nebytových prostorech u místních bytovek. Poté následovala plánovaná „povinná“ kondiční jízda.

2. V sobotu 23. října 2021 proběhl „podzimní“ velitelský den okrsku Čížkov (tj. 11 okolních sborů dobrovolných hasičů) ve Vrčeni v hostinci Na Faře. Velmi pozitivně je nutno hodnotit 100% účast všech 13 členů JSDHO Vrčeň.

3. Na státní svátek, ve čtvrtek, 28. října 2021 dopoledne bylo 5+1 členů (nepočítám další 2, kteří jsou zároveň i členy mysliveckého sdružení Vrčeň-Tojice, z.s.) na brigádě při sběru kamene na „Kutnách“ v k.ú. Tojice.

4. Na státní svátek, ve čtvrtek, 28. října 2021 v odpoledních hodinách technická pomoc 4 členů při opravě ruční pumpy na vodu u hřbitova ve Vrčeni.

Pozn.: Byť to nemusí být zcela významné a zásadní, ale jak vidíte, pořád se něco děje.