Nový velitel JSDHO a nový člen

úterý, 2. březen 2021

Od března roku 2021 dochází po letech ke změně ve funkci velitele JSDHO. Na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů, opouští svojí funkci pan Jiří Strolený. Novým velitelem se stává dosavadní zástupce velitele pan Michal Šůs. Jiří Strolený bude i nadále působit v jednotce jako ZV. Z důvodu změny trvalého bydliště odešel z jednotky pan Richard Schöberl. Za nového člena výjezdové jednotky byl přijat pan Aleš Běloch.

Jiřímu Strolenému děkujeme za jeho dosavadní dlouholetou a neúnavnou činnost, přejeme mu jen vše dobré, hlavně hodně zdraví a novému veliteli přejeme hodně úspěchů v jeho nové funkci.