Zpráva starosty SDH Vrčeň

čtvrtek, 7. leden 2021

Vážení hasiči, bratři a sestry.

Protože v současné nelehké době se nemůžeme sejít ani na pravidelné valné hromadě, dovolte mi několik vět. Je nám všem jasné, že jsou ohroženy i další naše naplánované akce, jako je masopust, velitelský den, hasičský bál a podobně. Přesto všechno doufejme, že tato situace nebude trvat věčně, a že se brzy zase všichni uvidíme. do té doby, zachovejte hasičům i nadále svoji přízeň. I když není možné konat valné hromady sborů, přesto na nás chce OSH Plzeň-jih do konce ledna hlášení za rok 2020 a hlavně odevzdání členských příspěvků na rok 2021. proto bych Vás chtěl poprosit, aby jste našemu pokladníkovi, který je bude vybírat, byli co nejvíce nápomocni, a podle možností můžete zaplatili přímo u p. V. Chodory st. doma.

Dále pak bych Vám všem i vašim rodinám chtěl popřát, podle možností, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Věřím, že toto období zdárně překonáme, a opět se spolu sejdeme na veřejnosti.

Hodně fyzikých i duševních sil Vám přeje                                                     Starosta SDH jiří Strolený st.