Plánované akce na I. pololetí 2021 - akt. 16.07.2021

pátek, 16. červenec 2021
 • 09. ledna 2021 od 17:00 hodin - Hostinec Na Faře ve Vrčeni - Valná hromada SDH Vrčeň Zrušeno
 • 27. února 2021 od 18:00 hodin - Hostinec Na Faře ve Vrčeni - Valná hromada okrsku Čížkov Zrušeno
 • 20. března 2021 od 20:00 hodin - Hostinec Pod Rozhlednou v Železném Újezdě - Bál okrsku Čížkov Zrušeno
 • 24. duben 2021 od 09:00 hodin - Hostinec Na Faře ve Vrčeni - Jarní velitelský den okrsku Čížkov Zrušeno!
 • 22. května 2021 od 22:00 hodin - Přešín hřiště - Noční soutěž /soutěž dětí od 20:00 hodin/- nově přeloženo pořadatelem na 10. července 2021!
 • 05. června 2021 od 13:00 hodin - Sedliště hřiště - Okrsková soutěž - pořádá SDH Zahrádka Zrušeno!
 • 03. září 2021 od 19:00 hodin Hostinec na Faře - schůze výboru SDH Vrčeň
 • 18. září 2021 od 13:00 hodin - Vrčeň - náves - Memoriál Jana Chodory
 • Akce budou průběžně doplňovány a upřesňovány, a to i s ohledem na vývoj a přijatá vládní opatření v souvislosti s Covid-19.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Pozn.:

  18. května 2021 - Nepomuk - Bohoslužba s modlitbou za vlast v kostele sv. Jana Nepomuckého v rámci akce Výročí 300 let blahořečení sv. Jana Nepomuckého /Byla nám udělena stuha do praporu/

  05. července 2021 - Sedliště - Setkání rodáků /účast sborů bude ještě upřesněna/ - ZRUŠENO!

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Výbor okrsku Čížkov žádá sbory, aby do konce ledna 2021 uhradily členské příspěvky a odevzdaly hlášení za rok 2020 na OSH Plzeň-jih.

  Výbor okrsku SDH Čížkov doporučuje SDH sdružených v okrsku Čížkov, aby vzhledem k současné epidemiologické situaci nepořádaly výroční valné hromady. Věříme, že pochopíte vážnost situace a nebudete riskovat zdraví své ani zdraví svých bližních. Výroční valné hromady doporučujeme konat až po maximálním rozvolnění vládních opatření. Pamatujte, že třetí bod hasičského desatera zní: „Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví!“

  Výbor okrsku Čížkov přeje všem členům sborů do roku 2021 štěstí, osobní pohodu a hlavně zdraví vám i vašim blízkým.